NOVI uslovi za ULAZAK u Sloveniju – na snazi do 2. maja

Objavljeni su novi uslovi za ulazak u Sloveniju.

U nastavku prenosimo obaveštenje Ambasade Republike Slovenije u Beogradu u celosti. Originalno obaveštenje možete pogledati na sajtu Ambasade, na srpskom jeziku.

Vlada Republike Slovenije donela je Odluku o novim izuzecima ulaska u državu u vezi sa pandemijom COVID-19. Odluka počinje da važi 25. aprila 2021, a izmene i dopune 10. (opšti izuzeci za ulazak u državu) i 11. član (posebni izuzeci za ulazak u državu) kao i novi spisak crvenih država pa počinju da važe 26. aprila 2021. Izuzeci važi do 2. maja 2021.

Lice koje dolazi iz država, odnosno administrativnih jedinica na crvenoj listi, upućuje se u karantin kod kuće, osim ukoliko prilikom ulaska u Sloveniju priloži:

1. dokaze o negativnom rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati od uzimanja brisa, ukoliko su izdati u državama članicama Evropske unije ili šengenskog područja, Ujedinjenom kraljestva Velike Britanije i Severne Irske ili Sjedinjenim Američkim Državama;

2. dokaze o pozitivnom rezultatu testa PCR koji je stariji od 10 dana, osim ako lekar drugačije odluči, ali ne stariji od šest meseci, ili potvrdu lekara da je lice preležalo COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci, ili

3. dokaze o vakcinaciji protiv COVID-19, kojima dokazuje da je od primanja prošlo:

– od druge doze vakcine Comirnaty proizvođača Biontech/Pfizer najmanje sedam dana,

– od prve doze vakcine COVID-19 Vaccine proizvođača Moderna najmanje 14 dana,

– prve doze vakcine Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvođača AstraZeneca najmanje 21 dan,

– prve doze vakcine COVID-19 Vaccine Janssen proizvođača Johnson and Johnson/Janssen-Cilag najmanje 14 dana,

– prve doze vakcine Covishield proizvođača Serum Institute of India/AstraZeneca najmanje 21 dan,

– od druge doze vakcine Sputnik V proizvođača Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology prošlo najmanje 14 dana,

– od druge doze vakcine CoronaVac proizvođača Sinovac Biotech najmanje 14 dana ili

– druge doze vakcine COVID-19 Vaccine proizvođača Sinopharm najmanje 14 dana.

Dokazi iz 2. tačke se prihvataju ukoliko su izdati u državama članicama Evropske unije, državama članicama šengenskog područja, Ujedinjenom kraljestvu Velike Britanije i Severne Irske ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Podsećamo da su i po prethodim propisima lica upućena na izvršenje zadatka u sektoru međunarodnog prevoza ili sa njega, te lica koja vrše prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i teretni saobraćaj u tranzitu (pod određenim uslovima), bila izuzeti od obaveze karantina i testiranja. Prethodna obaveštenja Ambasade Slovenije možete pogledati na sledećim linkovima: