Novi uslovi za ULAZAK u SLOVENIJU

U Sloveniji su juče stupili na snagu novi uslovi za ulazak i izlazak iz te zemlje.

U nastavku prenosimo obaveštenje Ambasade Republike Slovenije u Beogradu. Originalno obaveštenje možete pogledati na sajtu Ambasade, na slovenačkom i srpskom jeziku.

Sa danom 29.3.2021. menjaju se uslovi za ulazak i izlazak iz Slovenije. Novi uslovi važe do 12.4.2021.

Državljanin Republike Slovenije ili stranac sa dozvolom za boravak u Sloveniji, koji dolazi iz Srbije, upućuje se u karantin od deset (10) dana, koji nije moguće prevremeno prekinuti.

Lice neće biti upućeno u karantin ukoliko prilikom prelaska granice priloži (opšti izuzeci):

  1. Negativan rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati od uzimanja brisa i urađen je u državi članici Evropske unije ili šengenskog područja,
  2. Potrvdu o pozitivnom rezultatu testa PCR koji je stariji od 21 dana, ali nije stariji od šest meseci, ili potvrdu lekara da je preležao COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili:
  3. dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 kojim dokazuje da je od primanja druge doze vakcine od proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje sedam dana ili proizvođača Moderna najmanje 14 dana, odnosno od primanja prve doze vakcine proizvođača AstraZeneca najmanje 21 dan.

Potvrde o testiranju iz 2. tačke priznaju se ukoliko su izdate u državama članicama Evropske unije, odnosno šengenskog područja.

Izuzeci koja se dozvoljava ulazak bez karantina i negativnog testa PCR (posebni izuzeci):

Kategorije lica koja neće biti upućena u karantin i nije im potreban negativan rezultat testa PCR su:

  1. lica upućena na izvršenje zadatka u sektoru međunarodnog prevoza ili sa njega. 
  2. lica koja vrše prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napuštaju Republiku Sloveniju u roku od 8 sati po prelasku granice;
  3. lica koja putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napuštaju Republiku Sloveniju najkasnije u roku od 6 sati po ulasku;
  4. lica sa diplomatskim pasošem;
  5. mlađi od 13 godina koji dnevno ili povremeno prelaze granicu zbog uključenosti u vaspitanje, obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i to dokazuje odgovarajućim dokazima.

Izuzeci bez karantina i sa negativnim rezultatom PCR ili HAG testa koji nije stariji od sedam dana od uzimanja brisa (posebni izuzeci) i urađen je u državi članici Evropske unije ili šengenskog područja

Ulazak u Republiku Sloveniju se bez upućivanja u karantin dozvoljava i sledećim kategorijama lica koja dolaze iz države ili regije na crvenoj listi, ukoliko prilože negativan rezultat PCR ili HAG testa na virus SARS-CoV-2 koji nije stariji od sedam dana od dana uzimanja brisa:

  • Lica koja granicu prelaze iz hitnih razloga u vezi sa neposrednom opasnpošću po zdravlje ili život.

Zabrana putovanja u države na crvenoj listi

Za lica sa boravkom u Republici Sloveniji zabranjena su putovanja u države na crvenoj listi, u šta spada i Srbija, osim za dva gore opisana opšta izuzetka (preležali i vakcinisani) i za sve posebne izuzetke. Učenici i lica koja ih prevoze ne mogu primeniti izuzetak ukoliko je škola zatvorena, odnosno ukoliko se školovanje ne sprovodi.

Ova lica prilikom izlaska iz države moraju priložiti iste dokaze koji se u skladu sa ovom odlukom zahtevaju prilikom ulaska u državu.