Novi uslovi za ULAZAK u SLOVENIJU na snazi do 25. aprila

Objavljeni su novi uslovi za ulazak u Sloveniju.

U nastavku prenosimo obaveštenje Ambasade Republike Slovenije u Beogradu u celosti. Originalno obaveštenje možete pogledati na sajtu Ambasade, na slovenačkom i srpskom jeziku.

Vlada Republike Slovenije je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o određivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i objavila ga u Službenom listu Republike Slovenije. Izmene počinu da važe sledećeg dana po objavi u Službenom listu i važe do 25. aprila 2021, zaključno sa njim.

Prihvataju se dve nove vakcine:

Za prelazak granice bez upućivanja u karantin kod kuće se, pored vakcina proizvođača COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna i COVID-19 Vaccine AstraZeneca, dodaju i vakcine proizvođača Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V i vakcine Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Za nove dve vakcine važi da se prihvata dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 kojim lice dokazuje da je od primanja prve doze vakcine proizvođača Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ili vakcine Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen prošlo minimum 21 dan.

Izmene kod izuzetaka za ulazak u državu bez upućivanja u karantin i bez negativnog testa:

Pri ulasku u Republiku Sloveniju bez upućivanja u karantin kod kuće i bez negativnog rezultata testa izmene su sledeće:

  • tranzit kroz teritoriju Republike Slovenije se iz dosadašnjih 6 sati produžava na 12 sati,
  • nema više starosnog ograničenja za dnevni prolaz školarca (do sada je ovaj izuzetak važio do 15 godina);
  • dodata su lica koja prevoze školarce dnevno i preko granice se vraćaju odmah po obavljenom prevozu (do sada im je bio potreban sedmodnevni negativan test);
  • u hitne razloge su dodati poslovni razlozi.

Pored toga izuzetak za dvovlasnike ili zakupce zemljišta u pograničju ili na obe strane državne granice (12. tačka 1. stava 11. člana odluke) važi i za članove njihove uže porodice i ostala lica kojima je stalno odn. privremeno prebivalište na istoj adresi, kada putuju zajedno.

Izmene kod ulaska u državu bez upućivanja u karantin i sa sedmodnevnim negativnim PCR ili HAG testom:

Pri ulasku u Republiku Sloveniju bez upućivanja u karantin kod kuće i sa sedmodnevnim negativnim rezultatom PCR ili HAG testa izmene su sledeće:

  • Brišu se đaci stariji od 15 godina (dnevni prelaz) i lica koja ih prevoze, jer se za obe kategorije izmenom odluke više ne zahteva negativan rezultat PCR testa;
  • Briše se izuzetak u vezi sa čuvanjem i pomoći licima, roditeljskom brigom i kontaktom sa decom, poslovima održavanja na privatnom objektu ili posedu, jer se za te kategorije lica zahteva trodnevni negativni test.
  • Dodat je izuzetak za lica koja granicu prelaze iz porodičnih razloga zbog roditeljske brige i kontakta sa decom ili radi održavanja kontakta sa bračnim partnerom, vanbračnim partnerom, partnerom iz sklopljene i nesklopljene partnerske zajednice, i preko granice se vraćaju u roku od 72 sata po prelasku granice.

Ovaj izuzetak važi i za članove uže porodice i ostala lica kojima je stalni boravak ili privremeni boravak prijavljen na istoj adresi, kada putuju zajedno.

Podsećamo da su i po prethodim propisima lica upućena na izvršenje zadatka u sektoru međunarodnog prevoza ili sa njega, te lica koja vrše prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i teretni saobraćaj u tranzitu (pod određenim uslovima), bila izuzeti od obaveze karantina i testiranja.

Prethodno obaveštenje Ambasade Slovenije možete pogledati OVDE: