Od 1. jula 2020. godine prevoznici za i iz treće zemlje sa Bugarskom bez dozvola

Mešovita komisija za međunarodni drumski prevoz putnika i stvari između delegacije Republike Srbije i Republike Bugarske održana je u Beogradu 2. i 3. decembra 2019. godine.

U skladu sa odredbama Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari između Srbije i Bugarske, a imajući u vidu da je liberalizacija bilateralnih i tranzitnih prevoza dogovorena još 2015. godine, srpska strana je predložila liberalizaciju (izuzimanje od režima dozvola) i prevoza za/iz treće države. Bugarska strana je prihvatila ovaj predlog i dogovoreno je da se, počevši od 1.7.2020. godine, u periodu od godinu dana, realizuju pilot projekat koji predviđa obavljanje prevoza tereta za/iz trećih zemalja bez dozvola. Nakon isteka navedenog perioda dve delegacije će razmotriti prednosti i/ili nedostatke ovakvog režima i doneti konačnu odluku po ovom pitanju.

Dogovoreni su i konačni kontingent dozvola za/iz treće zemlje za 2019. godinu – 1050 dozvola bez plaćanja naknade za korišćenje puteva, kao i kontingent dozvola za/iz treće zemlje za 2020. godinu koji će iznositi 800 dozvola bez plaćanja naknade za korišćenje puteva i koristiće se u periodu do početka primene pilot projekta 1. 7 .2020. godine.

Tokom razgovora, razmatrani su i problemi bugarskih i srpskih prevoznika. Bugarska strana je iznela problem povezan sa učestalim zadržavanjima teretnih vozila od strane srpskih pograničnih organa, najčešće na graničnom prelazu Batrovci – Bajakovo, dok je srpska strana ukazala na problem srpskih prevoznika zbog činjenice da bugarski nadležni organi, i pored dvojezičnog dokumenta (srpski i engleski jezik) o izvršenoj fitiosanitarnoj kontroli, zahtevaju i overeni prevod ovog dokumenta na bugarski jezik.

Bugarska strana iznela je da je broj prekršaja srpskih prevoznika zanemarljiv i pohvalila ponašanje srpskih vozača.

Bugarska strana je uputila poziv srpskoj strani da se sledeći sastanak Mešovite komisije o drumskom saobraćaju bude održan u Republici Bugarskoj. Tačno mesto i datum sastanka biće naknadno dogovoreni putem prepiske.

Izvor: Kancelarija Ivanovic