Podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata i kartica i u Novom Sadu i Nišu

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, otpočela je proces sertifikacije profesionalnih vozača krajem januara 2019. godine, u okviru kog je poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica ovlastila Auto moto saveza Srbije (AMSS).

Pre donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2009. godine, vozač je svoju kvalifikaciju mogao steći kroz sistem srednjoškolskog obrazovanja i uz posedovanje vozačke dozvole „profesionalnih“ kategorija ili je posao tzv. profesionalnog vozača obavljao posedovanjem samo vozačke dozvole odgovarajućih „profesionalnih“ kategorija.

Stupanjem na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, svi vozači koji imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti zahtev za izdavanjem sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Zahteve za izdavanjem sertifikata i kartica vozači mogu podneti u nekoj od ovlašćenih ekspozitura Auto moto saveza Srbije sa kojim je Agencija potpisala Ugovor o angažovanju za vršenje poslova podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kartica za vozače.

Uz četiri ekspoziture AMSS u Beogradu, podnošenje zahteva je moguće i u Novom Sadu i u Nišu.

Novi Sad
CARUSO D.O.O
Novosadski put 127
021/6390-799

Niš
AMSS-Agencija
Kod motela Nais, autoput E75
018/4602-620

Lokacije u Beogradu i sve detalje o izdavanju sertifikata i kartica možete pogledati OVDE.