Važne novine za profesionalne vozače – MUP izmenio pravilnik o kontroli i regulisanju saobraćaja

Policijski službenici u Srbiji, prilikom kontrole saobraćaja na drumu, od ovog meseca profesionalnim vozačima na uvid mogu zatražiti i kvalifikacionu karticu, odnosno upisan kod 95 u vozačku dozvolu.

Ova značajna novina propisana je Izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja, koje je doneo ministar unutrašnjih poslova. Taj dokument je u Službenom glasniku objavljen 22. jula 2022, a na snagu je stupio osam dana kasnije.

Iz Centra za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije podsećaju da se, kao posebno značajna novina, za sve profesionalne vozače, u Pravilniku ističe uvođenje novog člana 33a. i njegovog naslova koji glasi: „Kontrola radnog vremena vozača vozila u drumskom prevozu i tahografa“.

U pomenutom članu u stavu 2. navodi se da policijski službenik može zatražiti na uvid i kvalifikacionu karticu, odnosno upisan kod 95 u vozačku dozvolu. Napominju i da ovu priliku treba iskoristiti i podsetiti sve profesionalne vozače na član 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije kojim je između ostalog definisano:

• da se profesionalnim vozačem smatra svaki vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E (stav 1.),
• da tokom upravljanja vozilom, profesionalni vozač mora kod sebe imati sopstvenu Karticu ili međunarodni kôd „95“ upisan u vozačku dozvolu (stav 9.).

Sve izmene u Pravilniku koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 82/2022, mogu se pročitati na ovom LINKU.

Kompletan Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja, možete pogledati OVDE. 

Kvalifikaciona kartica

Kvalifikaciona kartica vozača – CPC je međunarodni dokument koji se izdaje na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Kvalifikaciona kartica profesionalnog vozača izdaje se sa rokom važenja od 5 godina, a podaci na njoj su dvojezični: na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku.

Više detalja o sertifikaciji profesionalnih vozača pogledajte na sajtu cpc.rs ili na Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95.

Za sve detalje o AMSS centrima za obuku, terminima i uslovima, pozovite broj 011 7 987 000. 

  • DODATNI SADRŽAJ – Iskustva vozača iz prve ruke