PODSETNIK: Podnošenje zahteva za preostale vremenske dozvole do 8. marta

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o preostalim vremenskim dozvolama za 2022.

– Obaveštavamo vas da shodno Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, domaći prevoznici sa liste čekanja utvrđene i objavljene za svaki kontigent vremenskih i CEMT dozvola, koje možete pronaći na internet prezentaciji MGSI, mogu preuzeti preostale nepreuzete vremenske dozvole. Ove dozvole utvrđene su godišnjim planom raspodele za 2022, ali ih domaći prevoznici koji su dobili po godišnjem planu raspodele stranih dozvola nisu preuzeli – navodi se u obaveštenju Ministarstva saobraćaja.

Tabelu preostalih dozvola i originalno obaveštenje MGSI pogledajte OVDE. 

Uz zahtev za vremensku dozvolu, koji je neophodno dostaviti najkasnije do 8. marta 2022, potrebno je priložiti odgovarajuću administrtivnu taksu (aktuelne iznose možete pronaći na sajtu MGSI).

Dodela dozvola se vrši u skladu sa redosledom na listi čekanja.