Pomozite sebi i kolegama – PRIJAVITE krađu tereta!

Vodeća svetska asocijacija za sigurnost u lancu snabdevanja, TAPA EMEA (Udruženje za zaštitu transportovane imovine – Transported Asset Protection Association), trenutno vrši prikupljanje podataka o krađama tereta koje su se dogodile tokom 2021. godine.

Svaki poslati izveštaj koji pruži informacije kada i gde su se dogodili incidenti, kao i podatke o načinu rada kradljivaca i o ciljanim proizvodima, doprinosi povećanju bezbednosti robe koja se prevozi drumskim transportom.

Kao član organizacije, Poslovno udruženje Međunarodni transport, pozivalo je sve članove da dostave podatke o incidentima sa krađom tereta koji su se dogodili u 2021. godini. Svi prevoznici koji imaju podatke o incidentima mogu ih dostaviti Sekretarijatu Udruženja slanjem na mejl office@pumedtrans.com.

Osim toga, detaljna uputstva i formulare za prijavu možete pronaći i na sajtu TAPA OVDE.

Rok za prijavu incidenta je 20. januar 2022. godine. Lica i kompanije koji prijave incidente ostaće anonimni.

Na hiljade krađa za hiljadu dana

Organizacija TAPA EMEA je u periodu od hiljadu dana uspela da prikupi podatke o hiljadama krađa tereta u vrednosti od preko 500 miliona evra, saznaje pumedtrans.com.

Radi uspešnijih analiza, u pripremi je novi alat – TAPA EMEA Intelligence Sistem – sa poboljšanim mogućnostima analize i mapiranja, kao i integracijom sa TAPA bezbednosnim standardima i bazama podataka o bezbednom parkiranju. Lansiranje sistema je najavljeno za 2022. godinu.