POVRAT PDV-a iz inostranstva – U moru poskupljenja, donosimo lepe vesti

Ovu godinu obeležila je opšta inflacija. Cene goriva počele su da rastu sa sukobima u Ukrajini i nisu se stabilizovale tokom cele godine. Prema IRU analizi, u trećem kvartalu 2022. na evropskom nivou zabeleženo je povećanje od 11% u poređenju sa drugim kvartalom ove godine. Naravno, ove cene najviše su pogodile transportnu industriju. Međutim, kao što već verovatno i znate, postoji mogućnost da umanjite taj trošak i to povratom PDV-a na gorivo koje ste kupili u inostranstvu.

Cash Back IMO Beograd je regionalni lider za usluge povrata inostranog PDV-a. Grupu čine kancelarije u Beogradu, Zagrebu, Skopju, Podgorici i Sarajevu. Grupa ima mrežu kooperantskih kacelarija u državama EU i u SAD.

– Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV-a na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV-a (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje obuhvataju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i druge potrebne aktivnosti – kažu u ovoj kompaniji i naglašavaju da klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge troškove prema njima, sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rešenim zahtevima refundacije.

Da bi se izvršio povraćaj PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glase na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga neophodna dokumenta koje propisuju poreske uprave država iz kojih se traži povrat PDV-a.

Srpske firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Severne Makedonije, Malte, Monaka, Nemačke, Holandije, Norveške, Slovenije, Švedske, Švajcarske, V. Britanije, Rumunije i Mađarske.

Pravo na povrat srpskog PDV-a imaju strana pravna lica koja koja su registrovana u sledećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Danska, Holandija, Hrvatska, Nemačka, Norveška, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija i Turska.

Za više informacija: tel: 063/409-589, email: info@cashback.rs