Povećajte fleksibilnost, smanjite troškove – Efikasna logistika za proizvodnju i trgovinu

Deset procenata svih troškova u industrijskim i skoro 30% troškova u trgovinskim preduzećima na neki način je povezano sa logističkim procesima. Ovi podaci jasno ilustruju koliko je važno da preduzeća redovno analiziraju efikasnost svojih procesa isporuke i da izvrše optimizaciju.

Značaj pomenutih aspekata naročito je vidljiv u kriznim vremenima – svetska privreda je kroz istoriju retko kada bila toliko zavisna od besprekornih logističkih procesa, kao što je to slučaj danas.

Kako bi dugoročno ostala konkurentna i pre svega profitabilna, preduzeća bi trebalo da redovno proveravaju i optimizuju svoje procese. Pri tome treba imati na umu dva značajna pokazatelja – efikasnost i efektivnost.

Velika razlika: efektivnost ili efikasnost

Oba pojma oslikavaju pozitivnu i logičnu perspektivu procesa i preduzeća, ali definicije pokazuju velike razlike.

  • Efektivnost meri delotvornost nekog procesa ili posla, zapravo: odnos postignutog prema definisanom cilju.
  • Efikasnost je nasuprot tome ekonomski pokazatelj. Ona se odnosi na odnos između postignutog uspeha i za to potrošenih resursa, na primer troškova (pri čemu korist mora uvek biti veća od troškova).

Za preduzeća iz proizvodnje i trgovine to znači da se najpre mora obezbediti efektivnost, kako bi se nakon toga stvorila dodata vrednost preko povećanja efikasnosti svih procesa u proizvodnji. Pojednostavljeno rečeno, preduzeća bi trebalo da najpre „urade prave stvari“ a zatim „urade stvari na pravi način“.

U nastavku saznajte zahvaljujući kojim pristupima proizvodna i trgovinska preduzeća mogu uvećati svoju efikasnost!

Pixabay.com/Dirk Wouters

Odgovorom na 5 pitanja do povećanja efikasnosti

Ključni zadatak logistike je prevoz željene robe, u dogovoreno vreme, na navedeno mesto, u dogovorenoj količini, obećanom kvalitetu, po primerenoj ceni pravom kupcu.

Faktori se najpre odnose na efektivnost procesa u pogledu postizanja cilja, jer je, u slučaju nerealizacije i samo jednog, delimičnog aspekta, lanac snabdevanja poremećen, a nalog nije adekvatno ispunjen. Različite karakteristike i šanse za povećanje profitabilnosti se pojavljuju tek onda kada preduzeća svoje naloge i procese posmatraju i sa tačke gledišta efikasnosti sledećih elemenata:

  1. Vreme: Da li smo u svakom momentu u toku sa statusom isporuke naših pružalaca usluga i partnera i možemo li na osnovu toga naše ture vremenski optimalno i pouzdano planirati? Može li se na neplanirane pojave, kao što su zastoji u saobraćaju, brzo reagovati
  2. Mesto: Da li resurse kao što su prevoznik, kamion i skladište biramo na optimalnom mestu kako bismo izbegli, na primer, prazne vožnje?
  3. Količina: Da li optimalno koristimo kapacitete kako bismo obezbedili maksimalnu iskorišćenost tovarnog prostora?
  4. Kvalitet: Da li za svaki nalog nalazimo tačno odgovarajućeg pružaoca usluga kako bi se uvek obezbedila bezbednost proizvoda (npr. hlađenjem)?
  5. Cena: Da li resurse ili pružaoce usluga biramo tako da se oni nalaze u optimalnom odnosu troškova i koristi? Možemo li smanjiti troškove procesa i tako postati profitabilniji i konkurentniji?

Efikasnost u lancu snabdevanja je, dakle, usmerena na to održi procese što je moguće jeftinijim i sukcesivno optimizuje aspekte kvaliteta, vremena i transportnih troškova.

U tome značajnu podršku mogu da pruže tehnološka rešenja, odnosno softveri koji vam omogućavaju da težite raspodeli naloga na različite partnera – što je značajno u smanjenju rizika ili u slučajevima sezonskih špiceva. Trošak je pri tome mali, dok visok stepen fleksibilnosti brzo stvara dodatu vrednost. Osnovicu za takve rezultate predstavlja – sveobuhvatan pregled sopstvenih procesa.

IT rešenja 

Logistička IT rešenja, kao što je Smart Logistics System (Sistem pametne logistike) kompanije TIMOCOM, predstavljaju dokazanu podršku industrijskim i trgovinskim kompanijama – za koje je smanjenje opasnosti od uskih grla, koja mogu dovesti do kašnjenja isporuke ili čak njenog izostanka, veoma važna tema.

Klijenti kompanije TIMOCOM imaju mogućnost da preko Berze tereta, integrisane u Sistem pametne logistike, u svakom trenutku dinamično reaguju na upite i adhoc pronađu odgovarajuće ponude ili pružaoce usluga. Na taj način mogu da savladavaju pikove koji se pojavljuju u poslovanju, a da pri tome ne izgube kvalitet i brizinu. Još veće efekte mogu da očekuju oni koji su dosada naloge za isporuke i skladištenje u potpunosti poveravali eksternim partnerima i koji žele da korišćenjem sistema steknu veću kontrolu. Više detalja o mogućnostima, potražite OVDE.

Izvor: timocom.rs