Veće kazne zbog zakona Loi Macron u Francuskoj

Francuski zakon koji reguliše obavezu poslodavca čije je sedište van teritorije Republike Francuske da svojim zaposlenima koje šalje na rad u tu zemlju isplati minimalnu cenu rada utvrđenu u Francuskoj, tzv. Loi Macron, stupio je na snagu još 1. jula 2016. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to bilateralni, za i iz trećih zemalja i kabotažu.

Početkom septembra Francuska je pooštrila sankcije za kršenje odredbi zakona Loi Macron. Portal trans.INFO preneo je da je novi, veći iznos kazne za poslodavca 3.000 EUR, u slučaju jedne povrede, što je za hiljadu više nego ranije. U slučaju ponovljenih povreda propisa u periodu od dve godine od prve povrede, kazna je povećana sa 4.000 na 6.000 EUR. Ukupan iznos kazni ne može biti veći od 500.000 EUR.

Podsećamo, obaveza isplate utvrđene minimalne cene rada važi i na teritoriji Republike Nemačke, gde je propis kojim je definisana ova obaveza za zaposlene kod poslodavaca čije je sedište van teritorije Republike Nemačke, tzv. MiLoG, stupio na snagu još 1. jula 2015. godine.

Tokom prošle nedelje (11. i 12. septembra) u Nemačkoj je sprovedena akcija kontrole primene propisa MiLog. Oko 6.000 poreskih inspektora je tokom dva dana intervjuisala zaposlene o njihovim radnim odnosima i proveravala dokumentaciju. Špekuliše se da je ova akcija rezultat izjave evropske komesarke za saobraćaj, Violete Bulk da su obustavljeni prekršajni postupci protiv Francuske, Nemačke i Austrije u vezi sa primenom nacionalnih propisa o minimalnoj ceni rada na transportne kompanije iz drugih država.

Više informacija potražite u Kancelariji Ivanović