Vožnja pod uticajem alkohola ili droge – evo šta kažu rezultati kontrole!

Saobraćajna policija u Belgiji organizovala je krajem januara još jednu „Alcohol-free weekend“ kampanju, tokom koje su policijski timovi proverili 22.000 vozača i tom prilikom u 2,29% slučajeva evidentirali prekršaje.

U saopštenju belgijske policije nije precizirano kakva je struktura kontrolisanih vozila, ali se navodi da je tokom provere koja je trajala od 21. do 24. januara zabeleženo je manje prekršaja u odnosu na prethodnu proveru, organizovanu u junu 2021. godine, kada je policija u 2,83% slučajeva evidentirala prekršaje.

U saopštenju za javnost belgijska policija istakla je da je broj registrovanih prekršaja i dalje previsok, bez obzira na evidentan pad.

Tokom januarske akcije posebno je uočeno da postoji sve jasniji trend rasta broja vozača koji voze pod dejstvom droge, kao i da je ta cifra sve bliža broju vozača koji voze pod dejstvom alkohola.

Naime, u januarskoj operaciji broj oduzimanja vozačkih dozvola zbog vožnje pod dejstvom droge iznosio je 101, što znači da je bio gotovo identičan broju oduzimanja za vožnju pod dejstvom alkohola (107).

– Ovo je takođe veoma zabrinjavajući nalaz. Sa svakom novom akcijom „Alcohol-free weekend“ brojevi pozitivnih na alkohol i drogu sve su bliži – saopštila je policija i dodala da je vožnja pod uticajem alkohola i droge surova realnost, bez obzira na jasno postojanje rizika.

– Vožnja pod uticajem alkohola i droge u velikoj meri povećava verovatnoću nesreće – podsećaju u saopštenju.