U Hrvatskoj od 1. jula plaćanje saobraćajnih kazni ISKLJUČIVO karticama

Hrvatska policija podsetila je da od 1. jula gotovinsko plaćanje saobraćajnih kazni na licu mesta više neće biti moguće. Ministarstvo unutrašnjih poslova u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja, a u toku je edukacija policijskih službenika o korišćenju, prenosi seebiz.eu. 

Kako je saopšteno, MUP je nabavio 600 POS uređaja koji su raspoređeni u celoj Hrvatskoj i podeljeni policijskim stanicama, zatim motociklistima, patrolnim čamcima, ali i poslati na međunarodne granične prelaze i u pogranične policijske stanice.

Kako podsećaju, policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu – uz naplatu u gotovini, dok od 1. jula mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopšte neće postojati.

Licu koje putem POS uređaja plati novčanu kaznu na mestu učinjenog prekršaja biće uručena potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćen, kao i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Plaćanjem novčane kazne na licu mesta – za prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna do 2.000 kuna za fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu (odnosno: do 15.000 kuna za preduzetnika ili drugo fizičko lice koje se bavi samostalnom delatnošću, kao i do 15.000 kuna za pravno lice i sa njim izjednačene subjekte), iznos se umanjuje za polovinu. 

Ukoliko želite da platite novčanu kaznu na licu mesta, ali ne možete (nemate karticu kod sebe, nemate dovoljno sredstva računu itd.); policajac će vam uručiti Obaveštenje o počinjem prekršaju. U tom slučaju, smatraće se da je kazna plaćena na licu mesta ako polovinu iznosa platite u roku od tri dana od primanja Obaveštenja, i telu koje je utvrdilo prekršaj dostavite dokaz o izvršenoj uplati. 

U slučaju da ne želite da platite na licu mesta, biće vam izdat  Obavezni prekršajni nalog, te će se smatrati da je kazna u celosti plaćena ako u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti prekršajnog naloga platite 2/3 izrečene novčane kazne, objašnjavaju iz MUP-a.