Incoterms 2020 – Pravila i efikasnost lanaca snabdevanja

Proces pregovaranja i komunikacije između prodavca i kupca predstavljaju kritične procese u međunarodnoj trgovini. Ovo je posebno važno kada se govori o obavezama prodavca i kupca u pogledu uslova isporuke robe, što je ključno za efikasnost međunarodne logistike i lanaca snabdevanja. Međutim, jezičke barijere, različita pravna regulativa, trgovinska praksa i običaji vrlo često dovode do nesporazuma, nerazumevanja, različitih tumačenja i problema na globalnom tržištu.

Da bi se izbegli zastoji, čekanja, poremećaji, dodatni troškovi i sudski sporovi učesnici u međunarodnoj trgovini koriste standardizovane uslove isporuke poznate pod nazivom Incoterms (International Commercial Terms), koje je definisala Međunarodna trgovinska komora. Prvi uslovi su definisani skoro pre stotinu godina (1936. godine u Parizu) i od tada se redovno revidiraju i prilagođavaju aktuelnoj trgovinskoj i logističkoj praksi. Poslednja verzija je u primeni od 2020. godine, nosi oznaku Incoterms 2020, a sadrži 11 pravila.

Incoterms pravila se uglavnom odnose na obaveze i odgovornosti prodavca i kupca, odnosno njihovih logističara, u pogledu isporuke robe, podele troškova, rizika i osiguranja. Pored toga, pravilnim izborom uslova isporuke može se direktno uticati na vidljivost procesa u lancima snabdevanja, upravljanje procesima otpreme i isporuke robe. Iz tog razloga izbor pravog uslova isporuke je jako značajan za vlasnike robe (prodavce i kupce), ali i za špediterske i logističke kompanije koje planiraju i organizuju logističke procese u međunarodnim lancima snabdevanja. Međutim, potrebno je imati u vidu da na izbor uslova isporuke utiče veliki broj faktora, kao što su zahtevi ino-partnera, odnos ponude i potražnje na globalnom tržištu, vrsta i vrednost robe, zakonska regulativa na stranom tržištu, itd.

Danas su na globalnom tržištu prisutni i novi fenomeni i poremećaji u lancima snabdevanja, što predstavlja dodatne izazove pri izboru i definisanju uslova isporuke robe, odnosno primeni Incotermsa 2020. Mnoge promene na svetskom tržištu su nastale, nakon što su usvojena i počela da se primenjuju najnovija pravila za tumačenje uslova isporuke robe. Nedovoljno je poznato u kojoj meri pojedini uslovi isporuke odgovaraju najnovijim trendovima i dešavanjima na globalnom tržištu.

Neophodno je sprovesti određena istraživanja vezana za izbor i primenu pojedinih pravila i uslova isporuke u kontekstu stalnih promena na tržištu. Jedno takvo istraživanje upravo sprovodi Vukašin Pajić, asistent na Saobraćajnom fakultetu u okviru svoje doktorske disertacije.

S tim u vezi, obraćamo vam se s molbom da popunite anketni upitnik o uslovima isporuke – Incoterms. Anketa je potpuno anonimna i vaši odgovori biće upotrebljeni samo za svrhu izrade doktorske disertacije.

Unapred vam se zahvaljujemo na pomoći i učestvovanju u anketi.

POPUNI ANKETU 🔽🔽🔽

https://forms.gle/iVXH16iLvxFB1WXQ8