Kako obezbediti kadrove u logistici?

Već duže vreme smo svedoci da potrebe za kadrovima i stručnjacima iz oblasti lanaca snabdevanja, logistike, špedicije i transporta, stalno rastu. Isto tako, na tržištu je prisutna vrlo intenzivna migracija i fluktuacija radne snage. Danas su ključna pitanja kako da kompanije dođu do kvalitetnih kadrova i kako da zadrže određene stručnjake.

Na ova pitanja razgovarali smo sa profesorom Miloradom Kilibardom, šefom Odseka za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor Kilibarda se slaže da potrebe za logističkim kadrovima stalno rastu i da će logistika biti jedna od vodećih profesija u budućnosti. Profesor dodaje da se do kvalitetnih kadrova može doći na više načina, ali svi oni su uglavnom vezani za bolju saradnju fakulteta i privrede.

Neki od važnijih oblika saradnje mogu biti:

1. Studentske prakse i uključivanje studenata u rad kompanija još za vreme trajanja studija,
2. Stipendiranje studenata od kompanija,
3. Angažovanje vodećih stručnjaka iz kompanija i privrede kao gostujućih predavača na fakultetima, sa ciljem da oni svoja praktična znanja i iskustva prenesu studentima,
4. Interne i eksterne obuke zaposlenih, gde bi odgovarajuće treninge i radionice držali profesori fakulteta i stručnjaci iz kompanija,
5. Karijerno napredovanje stručnjaka u kompaniji.

Ovo zahteva određene promene i inovacije u radu i kompanija i obrazovnih institucija, sa ciljem da se kroz sinergijski efekat grade ljudski resursi, koji su preduslov uspešnog razvoja svake kompanije, ali i čitave privrede, tržišta i društva.

Kako to postići biće jedno od ključnih pitanja i tema četvrte međunarodne logističke konferencije LOGIC 2019, koja će biti održana na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu od 23. do 25. maja 2019.