Miroslava Drapšin, HR & Training menadžer u Alti Logistici – Posao u logistici-spoj znanja, veština i sposobnosti

Činjenica da je Alti Logistika angažovala HR & Training menadžera na početku svog poslovanja govori o načinu razmišljanja i radu kompanije. Iako posluje samo godinu dana, menadžment tim je prepoznao potrebu da se otvori ova pozicija koja će biti partner i podrška u sprovođenju strategije i ostvarivanju ciljeva, sa jedne strane, a sa druge strane podrška radu i razvoju svih zaposlenih.

– Alti Logistika pruža kvalitetan servis, a HR je servis i usluga za sve zaposlene, saradnike, klijente, tako da možemo da govorimo o pozitivnom korisničkom iskustvu zaposlenih u interakciji sa HR-om. Izuzetno sam počastvovana i ponosna što su mi ukazali poverenje i što sam deo ovog uspešnog tima – kaže Miroslava Drapšin, HR & Traning menadžer u Alti Logistici.

Porastom značaja logistike u svakoj organizaciji raste značaj i atraktivnost logističke profesije. Koja su znanja i veštine neophodna za zaposlene u toj oblasti?

– Logistika i transport zauzimaju značajno mesto u ekonomiji evropskih zemalja. Takođe, u individualnoj karijeri i upravljanju su pojedinci suočeni sa punim spektrom izazova upravo u oblasti menadžmenta u logistici. Oni koji poseduju znanja i veštine su upravo oni koji prave razliku i dodaju vrednost. „Soft skills“ su izuzetno važne i uopšte trend up-skillinga se nastavlja i uvek je aktuelan. Važno je shvatanje konkurentnosti i posedovanje tržišne svesti, kao i sposobnost brzog razmišljanja, logičnost i analitičnost. Takođe, želja za učenjem i savladavanjem novih znanja i veština, uz projektni i timski način rada, je nešto što je vrlo značajno za oblast logistike. Zatim, tu su i komunikativnost i veština pisanog i verbalnog izražavanja – jasno i nedvosmisleno.

Postoje određeni personalni kvaliteti i ključne kompetence potrebne za uspeh u logistici, i sve ih možemo grupisati u: tehničke veštine – koje podrazumevaju kompjutersku pismenost i upotrebu informacionih tehnologija, upotrebu određenih programa, pomoć u kreiranju zahteva za određenim programom i slično; veštine u radu sa ljudima bilo eksterno ili interno su važne za uspeh svake kompanije, tako da promene i kontinuirana unapređenja upravo iznose zaposleni na čelu sa svojim menadžerima i liderima. Takođe, stavlja se akcenat na odnos i kvalitetnu uslugu prema klijentu i korisniku. Govoreći o veštinama koje su potrebne u radu to su: komunikacija – bavimo se komunikacijom bilo sa klijentima ili zaposlenima, razumemo i slušamo. Ovo je područje gde mogu da nastanu prepreke zbog neefikasne komunikacije i odsustva aktivnog slušanja; liderstvo – svojim radom svaki zaposleni predstavlja model i daje primer. Komuniciramo jasne ciljeve i očekivanja, poštujemo i vrednujemo doprinos svakog ponaosob; izgradnja tima – razvoj i motivacija zaposlenih kako bi bili efikasni, zajednički rad na ostvarivanju ciljeva i postizanju željenih rezultata, uključuju i efikasnu komunikaciju, participaciju zaposlenih, njihovu angažovanost, u kombinaciji sa delegiranjem, vođenjem, podrškom. Interpersonalne veštine su često visoko kotirane na profesionalnom planu veština i sposobnosti jer su od posebnog značaja za rad i obuhvataju entuzijazam, energiju, pokretačku snagu, percepciju, analitiku, smirenost, istrajnost, fleksibilnost, prilagodljivost…

Ilustracija
Ilustracija

Veštine upravljanja – moderno radno mesto je prilično zahtevno okruženje koje od ljudi traži da misle svojom glavom, odlučuju tokom susretanja i rešavanja svih izazova koji se dešavaju na dnevnom operativnom nivou. Ovo zahteva staloženost, izdržljivost, organizovanost, dobru osnovu u oblasti: računanja – činjenica je da postoji potreba za matematičkim načinom rada i razmišljanja. U pitanju je sposobnost da se razume i analizira određeni podatak, što je veoma važno; rešavanja problema – sposobnost da se analiziraju činjenice, da se sagleda iz drugog ugla, da se na logičan, izvodljiv način dođe do zaključka, rešenja; odlučivanja – sposobnost donošenja važnih odluka je od suštinskog značaja u upravljanju, i odlučivanje zavisi od brze i efikasne procene relevantnih podataka, empatije i rasuđivanja; upravljanja projektima – veštine koje se odnose na projekte i projektna znanja sve više zauzimaju značaj u transportu i logistici jer zaposleni rade u funkcionalnim timovima.

Godišnja stopa rasta potrebe za logističkim stručnjacima u razvijenim ekonomijama kreće se između 10 i 15%. U manje razvijenim privredama ta stopa se kreće i do 30%. Kakva je, po vašem mišljenju, situacija u Srbiji?

– Činjenica je da je logistika oblast koja ima potrebu za više radnih mesta nego što je ponuda određenih kadrova na tržištu. Kod nas se sa novim investicijama otvara mogućnost i za logistiku, a potražnja za stručnjacima u ovoj oblasti je prisutna kao i u svim ostalim granama industrije, jer se logistika podjednako razvija kako u tehničko-tehnološkom pogledu, tako i u pogledu pružanja usluga i odnosa prema klijentima i partnerima. Informacione tehnologije prate logistiku, platfome koje se koriste za rad u transportu se unapređuju i u skladu sa tim se identifikuje potreba za određenim stručnim pozicijama. Kod nas u Srbiji postoji potencijal definisanih kadrova, naročito u oblasti logistike, što je dobro. Pored određenih stručnih znanja potrebno je da potencijalni kadrovi, kao i zaposleni, vladaju strateškim, upravljačkim veštinama, kao i veštinama i sposobnostima u radu sa različitim klijentima. Takođe, postoji rastuća potreba za analitičkim, strateškim i tehnološkim aktivnostima, kao i potreba da se u logistici angažuju nelogistički kadrovi.

Logistički profesionalci su veoma traženi, u zemljama EU i regiona na posao čekaju manje od 6 meseci. Na koji način ćete privući kvalitetne kadrove u vašu kompaniju?

– Privlačenje kadrova je samo po sebi izazov u konkurentskom okruženju i podjednako je važno kao i zadržavanje zaposlenih. Iskreno, ponekad je mnogo veći izazov zadržati zaposlene. Mi u Alti Logisitci znamo da ne postoji čarobni napitak za uspešno regrutovanje, privlačenje zaposlenih, kao i zadržavanje, već je u pitanju kombinacija nekoliko elemenata. U tom smislu možemo govoriti da Alti Logisitka osluškuje svoje zaposlene i samo tržište, da prati kretanja i razmišlja o privlačenju, kao i o izazovima sistema nagrađivanja koji se ogledaju u poziciji i ulozi koja je deo velike slike, kako se pozicija budućih zaposlenih kao i samih zaposlenih uklapa i koja je to razlika koju zaposleni mogu da naprave. Fleksibilnost, kako u radu sa zaposlenima, tako i u odnosu na posao i promene koje se dešavaju na dnevnom ili nedeljnom, čak mesečnom nivou.

Definisani plan karijere, je takođe, jedan od mehanizama za privlačenje zaposlenih, jer planom karijere i dodatnim edukacijama, treninzima, šaljete jasnu poruku zaposlenima da računate na njih. U Alti Logisitici prepoznajemo i vrednujemo zalaganje, rad, napredovanje tako da neki zaposleni već koračaju trasom svog karijernog plana, a mi pored toga što im obezbeđujemo adekvatne interne ili eksterne treninge takođe planiramo i njihove naslednike, tako da se naši zaposleni mogu prepoznati u dve uloge – u ulozi mentija i mentora.

Dakle – mi ih pripremamo za nove pozicije i, istovremeno, oni svoje naslednike pripremaju za poziciju. Osim ovoga, interni i eksterni treninzi i edukacije su važne i mi u Alti Logisitci negujemo kulturu organizacije koja uči i razmenjuje dragoceno znanje i iskustvo. Podjednako važan, no ne i manje bitan, je jedan od identifikovanih mehanizama u vidu posebno skrojenih benefit paketa koji su generalno slični. Uz sve već navedeno za privlačenje zaposlenih važno je i pozicioniranje kompanije, prepoznatljiv brend i epitet omiljenog poslodavca, jer svako od nas želi da radi i bude deo uspešne kompanije na koju mogu biti ponosni, kako po rezultatima, tako i po društvenoj odgovornosti, ekološkoj svesti, doprinosu društvu i zajednici.

Kog profila su radnici koje planirate da zaposlite?

alti_logistika_090616– S obzirom na to da planiramo da se razvijamo i širimo, u skladu sa razvojem poslovanja će biti i planirano angažovanje određenih profila. To su uglavnom profili iz oblasti koje su u okviru logistike, sa naglaskom na interpersonalnim veštinama, kao što smo već ranije spomenuli. Imaćemo potrebu za različitim profilima koji se kreću od poslovno-administrativnih preko finansijskih, kontrolinga i slično. Tu su, naravno, inženjeri, analitičari, magacioneri, tim liderske, supervizorske i menadžerske pozicije, vozači i tako dalje.

Želim da napomenem da Alti Logistika ima intenciju regrutovanja internog kadra, a zatim i eksternog, jer nam je važno da se razume suština posla, naša misija – da svojom ponudom usluga stvorimo najkvalitetniji i najisplativiji servis, uz stručne i motivisane zaposlene, da rastom i dobrim poslovanjem osiguramo dobit, kao i naša vizija – da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u domenima kompletne logističke usluge i koja ne samo da uvodi nove trendove, već ih predviđa i kreira. Na našem veb sajtu se nalaze trenutno otvorene pozicije. Takođe, na našem veb sajtu će biti i sve ostale pozicije koje budemo otvarali, a u skladu sa dinamikom našeg razvoja i potreba.

Istraživanja koja su sprovedena u zapadnoevropskim zemljama pokazuju da više od 30% zaposlenih smatra da su im u budućnosti potrebna nova logistička znanja. Kakvi su planovi Alti Logistike kada je dodatna obuka u pitanju?

– Alti Logistika prepoznaje razliku i vrednost koju zaposleni dodaju u svakodnevnom radu. Takođe, svesni smo da razvoj zaposlenih utiče na stepen motivacije, što se dalje reflektuje na zadovoljstvo poslom i, naravno, produktivnost. Ponosna sam što mogu da kažem da su zaposleni u Alti Logistici vrlo otvoreni za razvoj i učenje, s jedne strane, dok su sa druge strane svoje znanje i iskustvo spremni da podele sa ostalim kolegama. Mi smo utoliko bolji i razvijeniji ukoliko pomognemo svojim naslednicima da budu bolji od nas, šta je ideja – upravo razmena znanja i sticanje znanja, jer i mi se razvijamo razvijajući druge. Imamo interne radionice i treninge koji obuhvataju od kodeksa ponašanja, preko komunikacije i aktivnog slušanja, do razvoja tima, timskih uloga i, naravno, tim bildinga.

Takođe, prepoznajemo potrebu i spremni smo da angažujemo određenu konsultantsku kuću koja će sa talentovanim zaposlenima raditi jedan na jedan njihov menadžerski ili liderski razvoj. Dalje, što se tiče budućnosti i novih logističkih znanja, s obzirom na to da je jedna analiza pokazala činjenicu da će do 2022. godine za 22% porasti potražnja za logisitčkim profilima, svesni smo da ulaganjem u znanje ulažemo u zaposlene i budućnost.

Značaj informacionih tehnologija je važan, pošto logistika svoje poslovanje oslanja na dobro softversko rešenje i platformu za transport, zatim tu je i mobilna razmena podataka. Uz znanja iz navedenih oblasti, potrebno je da se ulaže u razvoj soft skills, kao i menadžment u logistici. Takođe, prepoznajemo potrebu razvoja nelogističkog kadra u oblasti logisitike – nešto poput edukacije iz finansija za nefinansijere. Zatim kroz saradnju sa Asocijacijom „Transportolog“ i ostalim srodnim udruženjima.

Da li planirate da organizujete praksu za mlade kadrove?

– Program prakse ćemo razviti u narednom periodu. Ipak, ovo je prva godina našeg postojanja i rada, tako da polako uspostavljamo jedno po jedno, a važno je da temelji budu kvalitetni. Saradnja sa Saobraćajnim fakultetom, FON-om, Ekonomskim su nam u planu i, naravno, samim tim i praksa. Ostvareni su kontakti sa Saobraćajnim fakultetom, a verujemo da će i naše prisustvo na događajima koji okupljaju mlade kadrove imati pozitivan ishod.

Izvor: eKapija

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.