NOVO: Akademija Menadžmenta Logistike – prilika za usavršavanje profesionalaca

Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert postoji od 2012. godine i danas broji 8 studijskih programa i 25 upisanih generacija sa više od 340 polaznika. Osluškujući potrebe tržišta i predloge učesnika, ove godine kreirali su program namenjen usavršavanju profesionalaca u transportno-logističkim operacijama i organizaciji skladišta.

Osnovni cilj Akademije Menadžmenta Logistike jeste da polaznicima omogući izbalansirane informacije praktičnih i teoretskih saznanja, na način koji je najprihvatljiviji za usvajanje, a koje će im nakon akademije pomoći da svoju poziciju obavljaju znatno lakše i efikasnije, sa mnogo boljim rezultatima.

Akademija Menadžmenta Logistike je namenjena svima onima koji učestvuju u svim logističkim procesima, organizaciji skladišta, upravljanju zalihama, menadžerima i vlasnicima firmi kojima su ovi procesi potrebni da bi unapredili svoje poslovanje i svima onima koji nameravaju da učestviju u ovim procesima.

Polaznici Akademije Menadžerskih Veština dobijaju:

 • Praktična znanja i veštine;
 • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi;
 • Diplomu o pohađanju Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert;
 • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R. Gilbert Group (ova opcija je rezervisana samo za najbolje).

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije je 6 meseci.

Pregled modula – Studijski program:

Akademija menadžmenta logistike i organizacija skladišta

 1. Projektovanje i uspostavljanje logističkih operacija
 2. Upravljanje i organizacija transporta
 3. Kako efikasno komunicirati sa različitim tipovima klijenata – Veština uticaja
 4. Carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje
 5. Lean alati za analizu procesa u skladištu
 6. Optimalno uređenje skladišta
 7. Proces komisioniranja i interna logistika
 8. Uspešni logistički procesi kao posledica efikasnog menadžmenta-menadžerske veštine i alati
 9. Upravljanje zalihama
 10. Outsourcing logističkih operacija i online trgovina
 11. Da li transport može bez ljudi? HR i logistika
 12. Kako efikasno voditi ljude? Liderske veštine

Mesto: Treninzi se održavaju u D.R. Gilbert Group trening centru:
Hotel Mona Plaza, Beograd

Vreme: Predavanja se održavaju dva puta mesečno, vezano petak i subota, od 10-16h. Predavanja počinju u martu 2022.

Vrednost za 12 modula i polaganje u okviru Akademije Menadžmenat Logistike po polazniku je: 1.994 EUR-35%=1.296,1 EUR + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata).

Polaznici koji navedu da su se o Akademiji informisali preko PlutonLogistics portala dobijaju dodatnih 5% popusta.

Za više informacija kontaktirajte i pozovite se na PlutonLogistics

Biljana Đorđević
Executive Manager

+ 381 62 235-913
e-mail: b.djordjevic@drgilbert-centar.com