TOP 10 špeditera u Srbiji po ostvarenim rezultatima u 2021.

Ko su najuspešniji špediteri, skladištari, prevoznici u Srbiji? Te informacije potražili smo i ove godine u kompaniji CUBE Team, koja se bavi analizama poslovnih podataka. Serijal tekstova otvaramo  poslovanjem firmi u sektoru ostale prateće delatnosti u saobraćaju (šifra 5229) na osnovu objavljenih finansijskih izveštaja. Tu šifru je izabrao najveći broj preduzeća koja kolokvijalno nazivamo špediterima.

Prema podacima iz finansijskih izveštaja, prošla godina je bila daleko uspešnija od 2020. po svim parametrima – ukupnom prometu, zaradi i broju zaposlenih. Ako bismo sa rezervom uzeli 2020. godinu kao pandemijsku, rezultati su daleko nadmašili i 2019. godinu.

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5229 je 3.702, od kojih je aktivno 2.240. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (1.514 i 68%), preduzetnici (697 i 31%), AD (2 i 0%) i ostalo (27 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 153.811.210.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 4.779.868.000.

Interesantno je i da je prvih 10 kompanija ostvarilo polovinu ukupnog prihoda svih ostalih u ovoj oblasti.

Kompanija MILŠPED ostvarila je najveći profit, a ima i najviše zaposlenih. Najstarija aktivna firma sa ovom šifrom delatnosti je Zaječarka. 

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

 

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija. U ponudi imaju i kreiranje baza potencijalnih korisnika logističkih, špediterskih, transportnih usluga sa više od 100 različitih kriterijuma.