LISTA NAJUSPEŠNIJIH u Srbiji (2020): Logističari, špediteri, skladištari…

Finansijski izveštaji za 2020. godinu odavno su predati, a rezultati domaćih kompanija objavljeni. Kao i prethodnih godina, u saradnji sa kompanijom CUBE Team donosimo analizu sektora – ovoga puta u prvoj godini pandemije i suočavanja sa korona-krizom.

Posle objavljene analize sektora drumskog, avio, železničkog i vodnog transporta, sada vam donosimo analizu sektora – skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju (analiza delatnosti 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229). U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je 4.861 firmi, od tog broja aktivno posluje oko 2.722 preduzeća i preduzetnika.

Od broja aktivnih preduzeća najviše je društava sa ograničenom odgovornošću (1.936 i 71%), preduzetnika je 713 (26%), akcionarskih društava 16 (1%),  ostalih 57 (2%).

Ukupni poslovni prihodi za celu oblast 52 bili su 186.219.109.000 dinara, a ukupni ostvareni profit bio je -9.838.410.000 dinara. Pad ukupnih prihoda u analiziranoj oblasti u odnosu na 2019. je -9.085.090.000 dinara, odnosno oko 5%. Broj registrovanih kompanija je manji za 103, što predstavlja minus od 5%.

Skladištenje

Ukupan broj registrovanih firmi pod ovom šifrom delatnosti je 289, od kojih su 166 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (141 i 85%), preduzetnici (20 i 12%), AD (4 i 2%) i ostalo (1 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 34.746.629.000 dinara, ukupan ostvareni profit 1.152.122.000 dinara, a ukupan broj zaposlenih je 1.177.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Robno transportni centar Šabac, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Lagermax AED, a najveći profit ima Podzemno skladište gasa Banatski Dvor.

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5221 je 770, aktivno je 325 firmi. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (246 i 76%), preduzetnici (50 i 15%), AD (3 i 1%) i ostalo (26 i 8%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 26.577.533.000 dinara, a ukupan ostvareni rezultat bio je negativan: -2.037.590.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 9.826.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je BAS, najviše zaposlenih ima Infrastruktura železnice Srbije, a preduzeće sa najvećim ostvarenim profitom je Caričin grad Niskogradnja – U stečaju.

Uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5222 je 80, od kojih su 35 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (25 i 71%), preduzetnici (9 i 26%), AD (0) i ostalo (1 i 3%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 1.338.956.000 dinara uz ostvareni negativan rezultat od –25.026.000 dinara. Te firme zapošljavaju 135 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Dunav trans, najviše zaposlenih i najveći profit ima Tomi Trade.

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5223 je 55; aktivna je 31 firma. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (26 i 84%), preduzetnici (0), AD (0) i ostalo (5 i 16%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 10.209.622.000 dinara, a ostvaren je negativan poslovni rezultat od 10.858.405.000 dinara. U ovoj delatnosti zaposleno je 3.287 radnika.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Aerodrom Priština, najviše zaposlenih ima Belgrade Airport, najveći profit je ostvarilo preduzeće Ponikve.

Manipulacija teretom

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 296. Broj aktivni firmi je 137. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (38 i 28%), preduzetnici (92 i 67%), AD (6 i 4%) i ostalo (1 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 8.877.910.000 dinara, a ukupan ostvareni rezultat je negativan: -1.230.918.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 912.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u ovoj delatnosti je Dunav, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Luka Beograd, a najveći profit ostvarila je Mitan Oil.

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 5229 je 3.371, od kojih je aktivno 2.028. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (1.460 i 72%), preduzetnici (542 i 27%), AD (3 i 0%) i ostalo (23 i 1%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 104.468.459.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 3.161.407.000 dinara. Ove firme zapošljavaju 10.748 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Zaječarka, kompanija sa najvećim profitom i brojem zaposlenih je Milšped.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.