Upoznajte se sa rizicima transporta opasnog tereta

Privredni subjekti treba da se detaljno upoznaju sa rizicima, pravima i obavezama koji se odnose na rukovanje, prijem i transport opasnog tereta, a koji su regulisani Zakonom o transportu opasnih tereta, jer se te materije veoma često, kao roba, nalaze u slobodnoj prodaji.

To je veoma važno za sve privrednike i kompanije koji svoje delatnosti obavljaju u okviru prerađivačke, hemijske, poljoprivredne, metalske, grafičke, trgovinske, tekstilne, i drugih grana industrije i usluga, istaknuto je na savetovanju Uloga, prava i obaveze pošiljaoca, prevoznika i primaoca opasnog tereta, kao učesnika u transportnom procesu, u svetlu Zakona o transportu opasnog tereta održanom u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Savetovanje je organizovano u saradnji Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije PKS  i Uprave za transport opasnih tereta sa ciljem da se učesnici u transportu opasnog terteta upoznaju sa propisima u ovoj oblasti. Savetovanjne je bilo namenjeno svim privrednim subjektima, institucijama i organizacijama koje u poslovanju imaju dodira sa opasnim teretima, prvenstveno u smislu proizvodnje, prometa, manipulacije i privremenog odlaganja opasnog tereta.