Konsultacije o izradi Zakona o trgovačkom brodarstvu

U cilju kvalitetnije izrade nove zakonske regulative iz oblasti vodnog saobraćaja Zakona o trgovačkom brodarstvu, u Privrednoj komori Srbije (PKS) 27. aprila održan je konsultativni sastanak predstavnika privrede – članova Grupacije za rečno brodarstvo, Grupacije za luke i pristaništa i delegacije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koju je predvodila Leposava Sojić, pomoćnikom ministra.

Prisutni su upoznati sa tematskim celinama Radne verzije Nacrta zakona o trgovačkom brodarstvu kao i osnovnim međunarodnim konvencijama koje su ugrađene u Radnu verziju Nacrta.

Očekuje se da  će ovaj zakon dati snažnu podršku razvoju domaćeg trgovačkog brodarstva i pratećih industrija, takođe, usaglašavanjem domaćeg zakonodavstva sa brojnim međunarodnopravnim izvorima omogućiće se ravnopravan položaj naših brodarskih kompanija sa inostranim kompanijama, odnosno ostvarivanje istih uslova poslovanja na domaćem tržištu sa kojima se domaće  kompanije susreću na ino tržištu, istaknuto je na skupu.

Na sastanku je dogovoreno sa se nastave zajedničke aktivnosti na izradi Nacrta zakona kroz održavanje konsultativnih sastanaka na kome bi se razmotrili zahtevi privrede pre izrade konačne verzije Nacrta zakona o trgovačkom brodarstvu.