Delegacija Uprava carina zemalja CEFTE u poseti kompaniji „Nelt“

Kompanija „Nelt“ je bila domaćin predstavnicima Uprava carina Crne Gore, Moldavije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i KiM. Posetu su inicirale Uprava carine Srbije i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ, radi razmene informacija i upoznavanja sa postojećim sertifikatima, a posebno sa statusom Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS, eng. AEO). Status OPS ima tri nivoa: OPS C, OPS S i najviši OPS F, koji podrazumeva visok nivo sigurnosti i bezbednosti robnih tokova. Nelt je 2017. godine ostvario najviši OPS F status, čime je potvrđena usklađenost visokih bezbednosnih zahteva u čitavom lancu snabdevanja kompanije.

Nakon što je goste upoznao sa poslovanjem kompanije u domenu logistike, Ivan Milićević, menadžer za razvoj logistike „Nelt Grupe“, fokusirao se na sertifikat za carinska pojednostavljenja, sigurnost i bezbednost-OPS F. Prisutne je informisao o značaju i olakšicama koje OPS omogućava, kao i uslovima koji treba da se ispune da bi se ovaj status ostvario.

– Dobijanje OPS statusa rezultat je timskog rada više sektora u kompaniji – logistike, spoljne trgovine, bezbednosti, finasija, IT i HR. Zahvaljujući statusu Ovlašćenog privrednog subjekta, svojim klijentima možemo da obezbedimo brzo carinjenje i, što je još važnije, izuzetno visok standard sigurnosti i bezbednosti. Sertifikacija je važna za „Nelt“, a istovremeno je i dokaz o visokom kvalitetu usluga koje pružamo –  naglasio je Milićević.

On je istakao da sertifikat omogućava pojednostavljene i ubrzane carinske procedure što za rezultat ima kraće vreme transporta, smanjenje troškova kao i poboljšanje u ispunjavanju zahteva klijenata.

Nakon prezentacije, delegacija je obišla Javno carinsko skladište, gde su mogli da se upoznaju sa bezbednošću i uslovima čuvanja robe u postupku carinskog skladištenja. U prostorijama sektora bezbednosti su dobili priliku da saznaju o načinu rada „Nelt“-ove bezbednosne službe.

Sertifikat OPS je trenutno prihvaćen u SAD i Japanu, zemljama članica EU, Švajcarskoj, Norveškoj i Kini. Cilj Svetske carinske organizacije je nastaviti širenje sporazuma. Proširujući koncept ovlašćenog ekonomskog operatera uspostaviće se jedinstveni carinski i sigurnosni standardi u međunarodnom kretanju roba u okviru programa SAFE (Standardi za sigurnost i olakšavanje globalne trgovine).

Evropska unija pohvaljuje priznanje koncepta u međunarodnim sporazumima sa trećim zemljama kako bi zaštitio lanac snabdevanja od proizvođača do krajnjih korisnika.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.