Vladimir Lekić, direktor predstavništva kompanije COSCO SHIPPING – Rast poslovanja u Srbiji inicira uvođenje novih servisa

Intenzivna saradnja Srbije i Kine, kao i veliki globalni projekat “Jedan pojas, jedan put” doprineli su povećanju privredne aktivnosti, kao i trgovinske razmene dve zemlje. Novim uslugama najvećeg kineskog brodara COSCO SHIPPING u Srbiji omogućno je da transport dobara u uvozu i izvozu bude olakšan – manjim tranzitnim vremenima i konkurentnim cenama.

To je bila jedna od tema o kojoj smo pričali sa Vladimirom Lekićem, direktorom „Dragon Martitime SEE“ Beograd, generalnog zastupnika kompanije COSCO SHIPPING, koji u intervjuu za PlutonLogistics govori o rezultatima u Srbiji, poziciji COSCO-a na globalnom nivou, kao i o planovima za ovaj region.

PL: U maju 2017. godine je pokrenut prvi redovni servis iz Luke Pirej do Dobanovaca. Kakvi su rezultati? Na koje izazove ste naišli u prvoj godini poslovanja?

– Srbija je prva zemlja na Balkanu u kojoj je COSCO uspostavio takvu vrstu servisa – direktnu železničku konekciju iz Luke Pirej, čime Beograd i Srbija dobijaju direktnu vezu sa glavnim kineskim lukama. Pre uspostavljanja linije do Dobanovaca, COSCO je formirao servise za različite destinacije u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Austriji. Pre par meseci pokrenuta je i direktna konekcija između Pireja i Skoplja u Makedoniji, a u planu je i uspostavljanje novih konekcija za Bugarsku i Rumuniju.

Ono što je najvažnije je da smo se od starta susreli sa velikim interesovanjem tržišta za ovim jedinstvenim servisom. U odnosu na 2017. godinu, na intermodalnom servisu beležimo rast volumena od preko 130%, te očekujemo da ćemo do kraja 2018. godine prevesti između 7500-8000 TEU.

Bilo je izazova na samom početku. Imali smo problema sa krađom robe iz kontejnera na određenim deonicama puta. Obratili smo se državi za rešavanje tog problema i reakcija nadležnih organa je bila munjevita. U kratkom roku počinioci su pohapšeni i nismo više imali probleme tog tipa. U početku je bilo i određenih poteškoća sa kašnjenjem isporuka koje smo prevazišli u kratkom roku, te danas sa ponosom možemo da konstatujemo da je u pitanju premijum servis koji omogućava brzu i efikasnu dostavu robe iz glavnih kineskih luka do Beograda za manje od 30 dana.

PL: Otvaranjem predstavništva u BiH jačate poziciju u ovom regionu. Kakvi su planovi za tu državu, a kakva je strategija za ceo region?

– Na tržištu BiH smo bili prisutni i ranije, ali sada, kroz otvaranje sopstvenog predstavništva želimo da dodatno motivišemo klijente za bližu saradnju sa našom kompanijom dajući dodatnu vrednost tom značajnom i tržištu.

BIH je rastuće tržište i postoje jake veze NR Kine i te zemlje zbog velikog broja kineskih investicija i projekata kao što su izgradnja TE Stanari, u čijoj realizaciji je bila uključena naša kompanija, i novoočekivani projekat izgradnje TE u Tuzli.
Pored velikih projekata ovog tipa, BIH predstavlja značajno trižište kontejnerskog transporta koje se procenjuje na 40.000-50.000 TEU jedinica godišnje i koje su usmerene preko luka Rijeka i Ploče.
Naša kompanija zasada nudi servis preko Luke Rijeka, a u planu je da tokom sledeće godine uspostavimo feeder servis do luke Ploče. Velika su očekivanja od BiH i cilj nam je da postanemo jedan od lidera na tom tržištu.

PL: Kakvi su globalni rezultati kompanije COSCO? Koje nove linije ste uveli? Imali ste nekoliko značajnih akvizicija.

– COSCO ima značajno globalno širenje. U tom kontekstu važno je naglasiti značaj spajanja dve kineske kompanije COSCO i China Shipping u januaru 2016. godine kada nastaje novi gigant COSCO SHIPPING raspolažući sa uvećanom flotom i značajnom trižišnom snagom. Akvizicija honkoške privatne kompanije OOCL dodatno je ojačala poziciju naše kompanije na globalnom tržištu.
Naglasio bih i da je COSCO do pre nekoliko godina imao uglavnom fokus na povezivanju Evrope i Dalekog istoka, a poslednjih godina je jedan od lidera u razvoju servisa na Mediteranu. Konkurentni smo i imamo povoljne vozarine na Mediteranu, na primer između Luke Rijeka i Španije, Turske, Izraela, Alžira, Egipta…

 

PL: Koliko ste zadovoljni rezultatima Luke Pirej? Kakav je položaj te luke u poređenju sa jadranskim lukama?

– Kompanija COSCO se odlučila za koncesiju Luke Pirej zbog značajne geografske pozicije. Namera je bila da ta grčka luka bude centralna tačka za razvijanje feeder servisa (povezivanja dva ili više kontejnerskih terminala i snabdevanje većih kontejnerskih brodova) na kompletnom Mediteranu. U prvoj fazi namera je bila da se razvije feeder servis, a u drugoj je pozicioniranje i korišćenje Pireja kao centra za distribuciju robe železnicom do zemalja Centralne Evrope i Balkana. Jedna od glavnih konkurentskih prednosti kompanije COSCO je to što imamo do 5 plovidbi nedeljno iz luka u Kini do Pireja. Veća frekventnost plovidbi, klijentima omogućava bolje tranzitno vreme.

PL: Kakvo je tranzitno vreme za prevoz robe od Kine do Srbije putem vašeg servisa preko Luke Pirej? Zašto bi kompanije trebalo da se odluče za ovaj vid prevoza robe?

– Prva prednost korišćenja našeg servisa je tranzitno vreme, zatim veći broj isplovljavanja do luke Pirej na nedeljnom nivou, kao i konkurentne vozarine. Kompletan transport od utovarne luke do Beograda ili u suprotnom smeru kada je izvoz u pitanju, je pokriven brodskom teretnicom kompanije COSCO SHIPPING. Kada govorimo o tranzitnom vremenu, roba kupljena u Kini može biti u Srbiji za manje od 30 dana.

Naglasio bih i da se linijski voz ne koristi se samo za transport robe sa Dalekog istoka, već i iz drugih evropskih destinacija. Imamo izuzetno povoljan servis iz turskih i španskih luka. Korišćenjem ovih servisa ostvaruje se značajna ušteda u ceni u porđenju sa kamionskim transportom.

PL: Kakva je saradnja sa špediterima?

– Naša tržišna strategija je dominantna okrenutost prema špediterskim kućama u Srbiji. Kroz otvorenost, komunikaciju i saradnju sa špediterima vidimo mogućnost daljeg rasta na našem tržištu. Smatramo da uz podršku špediterskih kuća na najbolji način možemo da prezentujemo sve prednosti naših usluga. Naši glavni klijenti u Srbiji, gotovo 80%, su špediterske firme.

PL: Kakvi su planovi za tržište Srbije?

– Kompanija ima veliki rast na tržištu. Samo u ovoj godini očekivan je skok od 60% u poređenju sa godinom pre. Oba naša servisa, preko Pireja i Rijeke imaju rast i u uvozu i u izvozu.

Naš plan je uspostavljanje dodatnih nedeljnih polazaka vozova između Pireja i Beograda. Sada saobraćaju dva voza nedeljno, a u planu je uvođenje još jednog u narednom periodu. Pored Beograda planiramo uspostavljanje servisa i za druge gradove u Srbiji iz kojih ćemo imati direktnu železničku konekciju sa Lukom Pirej.

Koliko je za COSCO važno tržište Srbije govori i činjenica da će visoka delegacija te kompanije posetiti našu zemlju. Na razgovore sa predstavnicima Vlade Srbije dolazi predsednik COSCO grupe. Njihova poseta ukazuje kako na veliki značaj naše zemlje za tu kompaniju, tako i na značajnu ulogu Srbije u velikom globalnom projektu “Jedan pojas, jedan put”.