Digitalizacija transporta – I Grčka uvodi elektronski tovarni list

Grčka je zvanično usvojila e-CMR protokol, koji podrazumeva uvođenje elektronskog tovarnog lista, čime je postala 35. država koja je podržala digitalnu tranziciju kada je u pitanju prevoz robe.

Ovaj pomak ka pristupu transportu bez papira naglašava povećenost Grčke modernizaciji transporta robe, a rezultat je zajedničkih napora Međunarodne unije drumskog transporta (IRU) i Grčkog udruženja prevoznika (OFAE).

Iz Međunarodne unije drumskog transporta ističu da uvođenje elektronskog tovarnog lista nudi višestruke prednosti za sektor logistike i dodaju da se posebno očekuje da će smanjiti troškove rukovanja i eliminisati administrativna uska grla, uključujući kašnjenja u fakturisanju koja su obično povezana sa tradicionalnim metodama zasnovanim na papirnoj dokumentaciji.

Osim toga, cilj digitalnog protokola je da minimizira neslaganja tokom isporuka. Takođe, e-CMR poboljšava transparentnost i sigurnost u celom logističkom lancu, pružajući pristup u realnom vremenu kritičnim podacima koji se tiču procesa preuzimanja i isporuke.

Ovaj prelazak na digitalnu platformu omogućava besprekornu integraciju sa drugim digitalnim uslugama, nudeći transportnim kompanijama veću fleksibilnost u poboljšanju logističkih operacija, navodi IRU.

Usvajanje e-CMR standarda će poboljšati efikasnost i konkurentnost grčkog logističkog sektora, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu, navodi se u saopštenju IRU.

Foto: Unsplash/Jack Blueberry, ilustracija