Nemačka uvodi elektronski tovarni list (e-CMR)

Počevši od 5. aprila 2022. godine, Nemačka će postati još jedna u nizu evropskih zemalja koje su uvele elektronski tovarni list e-CMR, čime će značajno doprineti daljoj digitalizaciji lanaca snabdevanja i drumskih transportnih operacija na području Evrope.

Pristupni dokument, koji je 5. januara dostavljen Ekonomskoj komisiji OUN za Evropu (UNECE) stupiće na snagu 90 dana od datuma dostavljanja, saopštili su tokom prošle nedelje iz kompanije ERTICO – ITS Europe.

Korak napred ka uspešnoj digitalizaciji operacija u teretnom transportu u Evropi, usledio je nedugo po realizaciji pilot faze e-CMR operacija u Nemačkoj, koju je u okviru projekta AEOLIX, ERTICO sproveo u saradnji sa organizacijom IRU, asocijacijom BGL, nemačkim organima za sprovođenje puteva i carinskim organima.

– Ovo je ogroman korak ka digitalizaciji evropskih lanaca snabdevanja. Gledajući samo prekogranični transport, svake godine se koristi oko 150 – 200 miliona papirnih CMR dokumenata, što CMR čini najčešćim papirnim dokumentom u operacijama transporta tereta. Sa njegovom širom digitalizacijom, zainteresovane strane u transportu će imati koristi od bolje vidljivosti lanca snabdevanja, smanjenih operativnih (administrativnih) troškova, kao i od donekle smanjenog uticaja na životnu sredinu – istakao je Željko Jeftić, zamenik direktora za inovacije i razvoj kompanije ERTICO – ITS Europe.

Jeftić se zahvalio na uspešnom angažmanu IRU i dobroj saradnji sa nacionalnim transportnim udruženjima, a pored toga dodao i da ERTICO uspešno gradi osnovu za pan-EU uvođenje elektronskih informacija o teretnom transportu.

Podsetimo, digitalizacijom operacija u transportu i logistici predviđeno je da će lanci snabdevanja u bliskoj budućnosti biti bez papira, a time ujedno i nastati transparentniji, tačniji i efikasniji sistemi prevoza. Prevoznici će imati mogućnost da e-CMR unose elektronski, kao i da čuvaju logističke informacije i razmenjuju podatke u realnom vremenu, putem mobilnog telefona ili tableta.

Već sada je potvrđeno da postoji višestruka korist od e-CMR. Naime, nezavisna studija u Holandiji je pokazala da se prelaskom na digitalni CMR uštedi približno 4,5 EUR po tovarnom listu u administrativnim troškovima. Kako se u toj zemlji upotrebi 40 miliona papirnih CMR-ova godišnje, sa digitalnim tovarnim listom može se dostići ušteda od 180 mil EUR samo u administrativnim troškovima.