Jednostavnija razmena e-podataka carina na Zapadnom Balkanu – Šta donosi nova SEED verzija?

Sistemska razmena elektronskih podataka (SEED), koja postoji od 2010. godine, unapredila je upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, a nadograđena verzija SEED+ dodatno će povećati efikasnost i pojednostaviti procedure, saopšteno je na tematskom sastanku koji je tokom prethodne nedelje održan u Budvi.

U periodu od 30. novembra do 2. decembra, u Budvi su se okupili predstavnici carina, fitosanitarnih i veterinarskih službi svih CEFTA članica, Evropske komisije i italijanske carine, kako bi detaljnije razgovarali o implementaciji novog sistema.

Kako je istaknuto na sastanku, nova verzija SEED+ će pojednostaviti proces inspekcije i smanjiti formalnosti u okviru razmene podataka između različitih administracija kada je posredi prevoz robe, što će doprineti dodatnom smanjenju vremena čekanja na prelazima i omogućiti manje troškove.

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić ocenio je da je ovaj vid razmene jedan od najvažnijih prioriteta u CEFTA, te da će, pored razmene podataka između uprava carina, on uključiti i sve agencije koje se bave carinjenjem robe, a na kraju se proširiti i na oblast trgovine uslugama – što je i predviđeno Planom za zajedničko regionalno tržište.

Predviđeno je i da SEED+ omogući uvođenje e-sertifikata, što će dovesti do trgovine bez papira u CEFTA-i, a to se donedavno činilo kao daleka budućnost.

Sistem je od ključne važnosti i za uprave nadležne za fitosanitarne poslove.

Kroz SEED+ sistem unapred ćemo dobiti podatke o pošiljkama i na taj način dobiti mogućnost da efikasnije raspolažemo resursima, a dodatno će se unaprediti i sistem razmene podataka, što je u skladu sa našim naporima da se uskladimo sa zahtevima koje postavlja EU u ovoj oblasti – istakao je direktor Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković.

Kako će SEED+ izgledati u praksi

Sistem SEED+ u fokusu ima razvoj dve ključne kategorijeCEFTA TRACES, digitalne platforme koja će omogućiti elektronsku razmenu sertifikata i nadogradnju trenutnog SEED-a za carine; kao i  CEFTA TRACES NT – koja će omogućiti izradu i razmenu fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih sertifikata i ulaznih dokumenata CEFTA članicama u skladu sa pravnim tekovinima EU i praksama država članica EU.

Naprednija verzija sistema elektronske razmene podataka podrazumeva i bržu razmenu informacija o neusaglašenim pošiljkama koje se tiču bezbednosti hrane i robe, kao i lakše upravljanje rizikom odbijenih pošiljki.

Krajnji korisnici SEED+ biće ministarstva trgovine, carine, veterine, fitosanitrne službe i instituti za javno zdravlje članica CEFTA.

Korisnici iz svih CEFTA članica biće obučeni za korišćenje novog SEED+ sistema i biće im dostupna adekvatna tehnička pomoć i korisnička dokumentacija.

Izvor: Uprava carina/Nedeljnik