Značaj CEFTA SEED i zelenih koridora – Kamioni sa kvarljivom robom brže i preko EU granica

Inicijative CEFTA SEED i zeleni koridori imaju ključnu ulogu u unapređenju regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, a neupitan je i njihov značaj za put država regiona ka Evropskoj uniji, istakla je projektna menadžerka SEED+ projekta pri CEFTA Sekretarijatu Edna Karadža, na sastanku Sekretarijata CEFTA i Transportne zajednice.

Sastanak Upravnog odbora Green Lanes, koji je početkom marta okupio predstavnike svih carinskih uprava CEFTA  i susednih država članica EU, ministarstava saobraćaja Zapadnog Balkana i Evropske komisije, organizovan je uz podršku Uprave carina Hrvatske.

Edna Karadža istakla je da se pojednostavljivanjem carinskih procedura i stvaranjem uslova za brži i lakši protok informacija i robe na prelazima eliminišu barijere u regionalnoj trgovini, povećava privredna aktivnost država i uspostavljaju čvrste veze među stranama Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA).

– Inicijative CEFTA SEED i zeleni koridori igraju ključnu ulogu u unapređenju regionalne saradnje. Kroz ove projekte postigli smo veću efikasnost u transportnim i trgovinskim procesima, istovremeno doprinoseći povećanju konkurentnosti regiona. Zeleni koridori i CEFTA SEED su jedan od najboljih primera regionalne saradnje i odskočna daska za uspostavljanje efikasnog regionalnog tržišta. U toku ove godine planiramo da ubrzamo prelaz kamionima sa kvarljivom robom, ne samo u CEFTA, nego i sa EU – rekla je Karadža.

Ona je kazala da se, kroz usklađivanje regulativa CEFTA strana sa evropskim normama, olakšava integracija država Zapadnog Balkana u evropske ekonomske tokove, a istovremeno se pripremaju i za tržišna pravila koja postoje u EU.

Implementacija CEFTA SEED sistema počela je 2010. godine, a Karadža je istakla da danas taj sistem kroz efikasnu razmenu podataka i dokumenata donosi direktne koristi ekonomskim subjektima, smanjuje opterećenja i olakšava trgovinske procedure. Ona je navela da su digitalizacijom pojednostavili procese, ali i smanjili kašnjenja i troškove, što je doprinelo bržem protoku robe.

Objanila je da je, kada su koncipiriali CEFTA SEED sistem, ideja bila stvaranje elektronske platforme koja bi omogućila automatsku i brzu razmenu informacija na carini, a kao glavni cilj postavljeno je eliminisanje papirologije i gubitka vremena, kao i obezbeđivanje transparentnosti i tačnosti podataka. Karadža je dodala da su SEED sistem nadogradili i dodatnim mogućnostima koje proizlaze iz CEFTA Dodatnog protokola 5 (AP5).

– Tako je razvijen SEED+ koji osim nastavka digitalizacije, razmene podataka i dokumenata unutar CEFTA u oblasti carina, sigurnosti hrane, fitosanitarnih i veterinarskih inspekcija, trgovine lekova, ima za cilj i proširenje na nove oblasti poput trgovine uslugama, elektronske trgovine, infrastrukture kvaliteta i slično.

Na taj način se, kako je navela, stvara put prosperitetnijem trgovinskom ekosistemu, uz implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM). Taj sistem će takođe inicirati i olakšavanje razmene informacija u oblastima ovlašćenja, licenci, kvalifikacija i evropskih profesionalnih karata, u skladu sa Dodatnim protokolom 6, kao i zajedničkih odluka na osnovu tog i drugih protokola.

SEED lane „uštedeo“ prevoznicima ukupno 19 godina čekanja

Karadža je podsetila da su kroz SEED sistem razvili posebnu metodologiju merenja vremena prelaska granice za kamione.

– Prema toj metodologiji, u prošloj godini za celu CEFTA, prazni kamioni čekali su na prelazima u proseku 40 minuta, roba praćena fitosanitarnim certifikatom 116 minuta, koliko i roba praćena veterinarskim sertifikatom. Prosečno čekanje na svim prelazima unutar CEFTA bilo 86 minuta, što je u poređenju sa 2022. godinom manje sedam minuta po kamionu. Imajući u vidu da je bilo više od 1,4 miliona prelazaka kamiona, to čini ukupno smanjenje čekanja od gotovo 19 godina u prošloj godini. 

Najveće smanjenje čekanja, od 17%, zabeleženo je kod robe praćene fitosanitarnim sertifikatom, što je mogući rezultat elektronske razmene fitosanitarnih sertifikata koja je uvedena krajem 2022. godine kroz CEFTA SEED sistem.

Karadža je podsetila da su tokom pandemije koronavirusa zeleni koridori služili za ubrzanje trgovine i carinjenje lekova i medicinske opreme i robe namenjene osnovnoj potrošnji.

– U međuvremenu, postali su jedna od najuspešnijih inicijativa regionalne saradnje koja je proširena na sve prelaze unutar CEFTA, ali i na neke sa zemljama članicama EU, poput Hrvatske, Italije i Grčke – rekla je Karadža.

Izvor: CEFTA/Mina
Foto: Unsplash, ilustracija