Migranti zaustavljeni zahvaljujući e-lokatoru

Na graničnom prelazu Šid 13. marta oko 18 časova sprečen je pokušaj trojice migranata da ilegalno pređu državnu granicu zahvaljujući novouvedenom sistemu za praćenje tovara robe, tzv. elektronskom lokatoru.

Kako je saopštila Uprava carina, carinski službenik koji je vršio redovnu kontrolu uočio je da softver novouvedenog sistema signalizira da je tovar kamiona koji je prevozio nameštaj ka Italiji u nekom trenutku bio neovlašćeno otvaran.

Prema ustaljenoj proceduri carinik je o tom signalu obavestio Komandni centar Uprave carina kako bi proverio svoju sumnju, a dežurna ekipa dispečera mu je potvrdila da se u sistemu vidi da je omča lokatora neovlašćeno skidana prethodne noći, kada se kamion nalazio na jednoj benzinskoj pumpi.

Zbog toga je cariniku na prelazu sugerisano da tovar detaljno pregleda kako bi se uverio da nije došlo do neke zloupotrebe.

Otvorivši tovar carinik je u prikolici zatekao trojicu migranata iz Avganistana koji su očigledno iskoristili trenutak vozačevog odmora kako bi ušli u kamion.

Migranti najčešće koriste pogodan trenutak kada vozač kamiona pravi pauzu kako bi na bilo koji način uspeli da uđu u vozilo. Sada im u tome dodatnu prepreku predstavljaju lokatori čiju omču moraju da preseku ili pokidaju kako bi uspeli u svom naumu.

Sistem elektronskih lokatora uveden je u cilju zaštite interesa Republike Srbije, praćenja kretanja prevoznih sredstava i povećanja sigurnosti i bezbednosti, sprečavanja nelegalne trgovine, ali i svih vidova krijumčarenja.

“Uvođenjem ovog sistema postarali smo se da svi tovari koji kroz našu zemlju prolaze budu vrhunski zaštićeni, a u eri borbe protiv terorizma, od nas se i očekuje da budemo maksimalno oprezni“, zaključuju u Upravi carina.

Foto: Uprava carina