STARTOVALA nova aplikacija za lakši tranzit kroz Srbiju

Aplikacija za evidentiranje punih i praznih prevoznih sredstava u drumskom i rečnom saobraćaju startovala je danas, a time će tranzit kroz Republiku Srbiju biti dodatno olakšan, saopštila je Uprava Carina.

Planirano je da u prvoj fazi Pilot projekta koja počinje 3. aprila 2024. godine, na carinskim ispostavama Kotroman i Badovinci počne evidentiranje ulaska i izlaska punih i praznih prevoznih sredstava u drumskom, a na carinskoj ispostavi Veliko Gradište u rečnom saobraćaju.

Podatak da je za poslednje tri godine obrađeno gotovo šest miliona tranzitnih deklaracija, a samo u prvom tromesečju 2024. skoro pola miliona, svedoči o tome da broj vozila koja tranzitiraju kroz našu zemlju iz godine u godinu raste, navedeno je u saopštenju Carine.

Zbog toga je Uprava carina u okviru projekta “Unapređenje tranzitnog sistema NCTS faze 5“ razvila aplikaciju za evidentiranje kako punih, tako i praznih kamiona i brodova.

U drugoj fazi Pilot projekta, od 17. aprila, uvođenje aplikacije počeće i na carinskim ispostavama Batrovci, Terminal Horgoš, Terminal Gradina, Preševo i Gostun.

U novu aplikaciju se unose podaci o ulasku i izlasku punih i praznih kamiona i brodova, a zahvaljujući integraciji sa drugim, već postojećim sistemima, carinske kontrole će se sprovoditi na osnovu podataka analize rizika, uz upotrebu elektronske obrade podataka.

Zasada će se putem nove aplikacije vršiti kontrola licenci za domaće prevoznike, dok kasnija faza predviđa da se na ovaj način vrši i kontrola dozvola za strane prevoznike.

Predviđeno je da od 15. maja 2024. godine sve granične carinske ispostave za drumski i rečni saobraćaj rade u novoj aplikaciji.

Foto: Uprava carina

CARINA: Nova verzija NCTS tranzitnog sistema uspešno radi