Osnovano Nacionalno koordinaciono telo za olakšanje spoljne trgovine

Na konferenciji „Javno-privatni dijalog za olakšanje spoljne trgovine“ koju su organizovale Američka privredna komora (AmCham) i USAID REG projekat u Srbiji, naglašena je neophodnost identifikacije i rešavanja prepreka na putu ka efikasnijim uvozno-izvoznim procedurama koje vode intenzivnijem ekonomskom rastu. Istaknut je pozitivan iskorak i značaj uspostavljanja Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine.

Potpredsednik Vlade i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da je potrebno uložiti dodatni napor u dalji razvoj uvoza i izvoza Republike Srbije i uklanjanju carinskih i necarisnkih barijera, jer smatra da je moguće postići dobar rezultat bez značajnijih ulaganja, ali da je za to potreban kontinuirani rad svih relevantnih institucija.

– Zahvaljujem se Američkoj privrednoj komori u Srbiji na pruženoj podršci u osnivanju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine koje okuplja 12 relevantnih institucija, koje sada predstavlja pravu adresu za sve probleme sa kojima se susreću privredni subjekti. Ulažemo veliki napor u identifikaciju i rešavanje problema, jer partnerski odnos između države i privrede je razlog zbog koga sve ovo radimo.

– Verujemo da će rad Koordinacionog tela dovesti do stvaranja ujednačenih, transparentnih i ravnomerno implementiranih procedura sa ciljem poboljšanja efikasnosti, uz očuvanje legitimnih regulatornih ciljeva. Pozivam i ostala poslovna udruženja da se uključe u rad ovog tela i daju svoj doprinos pojednostavljenju spoljno trgovinskih procedura – izjavila je prva potpredsednica Upravnog odbora AmCham-a Jelena Pavlović.

AmCham-ov Odbor za olakšavanje spoljnje trgovine u kome učestvuje preko 50 kompanija iz različitih industrija već dve godine asistira Vladi Republike Srbije u racionalizaciji procedura i upravljanju protokom robe preko nacionalnih granica.

Rezultatovog predanog rada, i konstruktivne saradnje sa ministarstvom trgovine, ministarstvom finansija i Upravom Carina, je i formiranje Koordinacionog tela, koje predstavlja efikasni mehanizam koordinacije između javnog i privatnog sektora i doprinosi ubrzanju međunarodne trgovine i smanjenju troškova u spoljnotrgovinskom prometu.

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat je naglasio da je osnivanje Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine važna prekretnica za Srbiju i njenu lidersku ulogu u regionu, te da će ovaj korak približiti Srbiju članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i njenom pridruživanju Evropskoj uniji.

– Zahvaljujem se Vladi Srbije na liderskoj ulozi u osnivanju ove platforme, USAID REG-u na naporima za uspostavljanje javno-privatnog dijaloga i naporima na podsticanju privrednog rasta u regionu, Američkoj privrednoj komori u Srbiji na njihovom stalnom radu na ukazivanju na praktična pitanja poslovanja – izjavio je ambasador Skat.

Adekvatna kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda koji se stavljaju u promet bez nepotrebnih procedura, a koje će omogućiti nesmetanu trgovinu, predstavljaju jedan od budućih izazova Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine. Potrebne su tehničke, organizacione i druge mere da bi se adekvatno izašlo u susret ovim pitanjima, dok je unapređenje kapaciteta državnih organa za ova i druga pitanja od velikog značaja.