POVREDA SLUŽBENE DUŽNOSTI: Kako će se po novom zakonu kažnjavati carinici?

Na osnovu Zakona o carinskoj službi, koji je donet prošle godine, Ministarsvo finansija donelo je  Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika, koji stupa na snagu 10. avgusta.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način sprovođenja disciplinskog postupka zbog lakše i teže povrede službene dužnosti, sastav, izbor i broj članova Disciplinske komisije Uprave carina, izbor veća Disciplinske komisije,  a utvrđuju se i slučajevi u kojima disciplinski postupak može pokrenuti načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu.

Pravilnikom se uređuje i postupak utvrđivanja prisutnosti alkohola ili nekog drugog narkotičkog sredstva u organizmu, koje umanjuje sposobnost za rad.

Pročitajte kompletan PRAVILNIK.