VAŽNO: Praznični režim rada po carinarnicama za prvomajske praznike

Tokom prvomajskih praznika, u ponedeljak i u utorak 1. i 2. maja 2017. godine granične ispostave će za putnički promet raditi u uobičajenom 24-časovnom režimu. Tih dana carinarnice će na robnim carinskim ispostavama i referatima organizovati aktivna i pasivna dežurstva na sledeći način:

Carinarnica Beograd: Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla će raditi 24 časa. Aktivno dežurstvo od 08-20 časova će biti organizovano na CI Beograd, Terminal Beograd, Beogradski sajam, Železnička stanica Beograd, Skladišta, Aerodrom Beograd, Luka Beograd, Makiš, DHL, Pančevo, CI za poslove carinskog nadzora, CR Savsko pristanište, CR Luka i rečno pristanište Pančevo. Na CI Beograd će biti organizovano pasivno dežurstvo, a CI Pošta neće raditi tokom praznika.

Carinarnica Dimitrovgrad: CI Gradina radi 24 časa, dok će se na Terminalu Gradina carinski nadzor obavljati 24 časa, a carinjenje robe od 08-20 časova. CI Slobodna zona Pirot radiće od 08-20 časova, a CI Železnička stanica Dimitrovgrad radi 24 časa za carinski nadzor, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano i u CR Pirot.

Carinarnica Subotica: Granične ispostave carinarnice Subotica (CI Horgoš putnički, Horgoš Terminal, Kelebija putnički i Kelebija Terminal) će raditi u redovnom 24-časovnom režimu. CI Horgoš-II, CR Đala, Bajmok i Bački Vinogradi radiće uobičajeno od 07-19 časova. CI Javna Skladišta će 2. maja raditi redovno od 08-20 časova, a 1. maja je neradni dan. Prvog prazničnog dana neće raditi CI Javna skladišta, Senta i Slobodna zona. Drugog
prazničnog dana pasivno dežurstvo biće organizovano na CI Senta, Slobodna zona Subotica i na CI Železnička stanica Subotica oba praznična dana, dok će carinski nadzor na ovoj ispostavi raditi redovno tokom praznika.

Carinarnica Vršac: Granične ispostave carinarnice Vršac, Vatin i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac oba praznična dana robno carinjenje radiće od 08-20 časova, a nadzor 24 časa. A na CI Hemofarm
i u nadzoru i na carinjenju biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova.

Carinarnica Zrenjanin: CI Zrenjanin 01. maja neće raditi, dok će 02. maja imati organizovano aktivno dežurstvo
od 08-20 časova. Na CI Kikinda se 1. maja neće obavljati robno carinjenje, dok će 2. maja robno carinjenje i za uvoz i za izvoz raditi od 8-20 časova. Na GP Železnička stanica će oba dana biti organizovano pasivno dežurstvo, dok se na CR Slobodna zona Zrenjanin 1. maja neće raditi, a ukoliko se ukaže potreba biće organizovano pasivno dežurstvo, koje će biti organizovano i 2. maja.

Carinarnica Užice: Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24-časovnom režimu, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Niš: Na CI Terminal Preševo-Zavarivač oba praznična dana biće organizovano aktivno dežurstvo od 10-18 časova, a na CI Aerodrom Niš aktivno dežurstvo biti organizovano 2. maja, dok će 1. maja ono biti pasivno. Pasivno dežurstvo će oba praznična dana biti organizovano na CI Železnička stanica Niš, Prokuplje, Leskovac, Vranje i Knjaževac.

Carinarnica Sombor: Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo i Bezdan radiće uobičajeno 24 časa, dok će na CR
Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Novi Sad: Na svim graničnim prelazima će tokom praznika biti organizovano aktivno dežurstvo (Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin i Sot), dok će 1. maj neradni dan na robnim ispostavama (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Luka i skladišta Novi Sad, Bačka Planka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, Želaznička stanica Šid, CR), osim na CR Bečej i Vrbas gde će biti organizovano
pasivno dežurstvo. Drugog prazničnog dana će na svim robnim ispostavama i referatima biti oragnizovano pasivno dežurstvo za slučaj prispeća živih životinja i lako kvarljive robe (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Slobodna zona Novi Sad, Bečej, Vrbas, robno carnjenje na CI Železnička stanica Šid). CI Luka i skladišta Novi Sad radiće skraćeno od 8-14 časova.

Carinarnica Kruševac: CI Kruševac će 1. i 2. maja organizovati aktivno dežurstvo na CR Paraćin. Pasivno dežurstvo će biti organizovano 2. maja na CI kruševac biti organizovano pasivno dežurstvo. CR Trstenik i CR Slobodna zona Kruševac neće raditi za vreme prvomajskih praznika.

Carinarnica Kragujevac: U carinarnici Kragujevac će na svim carinskim ispostavama biti organizovano pasivno
dežurstvo. Na vidnom mestu će biti istaknuti kontakt telefoni na koje će privredni subjekti moći da se obrate u slučaju opravdane potrebe za radom carinskih ograna tokom prazničnih dana.

Carinarnica Kladovo: Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradiš
te, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar, Bor i Majdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kraljevo: CI Čačak će aktivno dežurstvo od 8-16 časova rganizovati 2. maja, dok se 1. maja na ovoj
ispostavi neće raditi. CI Kraljevo takođe neće raditi prvog prazničnog dana, a pasivno dežurstvo će 2. maja biti organizovano od 9 -17 časova. CI Gornji Milanovac i Novi Pazar i CR Raška neće raditi tokom prvomajskih praznika.

Carinarnica Šabac: Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata, dok će na CI Sremska
Mitrovica, Valjevo, Šabac i Trbušnica i CR Slobodna zona Šabac biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Priština: Na svim carinski punktovima carinarnice Priština rad i se u uobičajenom režimu-CP Merdare, Končulj-24 časa a na CP Mutivode i CP Depce od 08-20 časova.