Šest tona nafte zaplenjeno u Velikom Gradištu

Carinski službenici su 27. aprila 2017. godine u Velikom Gradištu prilikom ulazne kontrole jednog teretnog broda otkrili 6 tona neprijavljenog dizel goriva. Pomenutim brodom koji je u svom konvoju imao 3 barže i plovio pod zastavom Slovačke, upravljao je rumunski državljanin kao kapetan.

U dokumentaciji koja je predata prilikom ulazne kontrole prijavljeno je da brod u rezervoaru ima 24,5 tone pogonskog goriva. Merenjem tog goriva, nisu utvrđena odstupanja. Međutim, kontrolom barži utvrđeno je da i one imaju rezervoare sa gorivom koje nije bilo prijavljeno i da je reč o ukupnoj količini od 6 tona neprijavljenog dizel goriva.

Gorivo je otkriveno u rezervoarima dve barže koje su bile u konvoju, kao i u dva bureta od po 200 litara.