ZVANIČNO: Elektronski lokatori otišli u prošlost

Elektronski lokatori GPS i zvanično više nisu carinska obeležja u Republici Srbiji.

Prema Pravilniku o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima, koji je objavljen 23. jula u Službenom glasniku (br 74/2021), a stupio na snagu 31. jula 2021, elektronski lokatori obrisani su sa spiska carinskih obeležja.

Izmenjeni član 2 Pravilnika o carinskim obeležjima sada glasi:

„Carinska obeležja jesu carinska plomba, otisci carinskog žiga ili carinskog pečata i nalepnica.

Ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obeležja iz stava 1. ovog člana, carinsko obeležje jeste i opis robe (precizan opis robe iz deklaracije za postupak tranzita robe ili priloženih isprava, na osnovu kojeg je moguće lako utvrditi istovetnost kao i količinu i vrstu robe) overen od strane carinskog organa“.

Objašnjenje o izmenama možete pogledati OVDE, a kompletan Pravilnik o carinskim obeležjima na sajtu Uprave carina.

Elektronski lokatori su u upotrebu ušli početkom 2019. godine, a njihovo uvođenje pratilo je nezadovoljstvo transportne privrede. U anketi koju je PlutonLogistics sproveo u martu 2019. o utiscima kako prevoznika, tako i vozača, ogromna većina njih odgovorila je da lokatori nisu korisni. 

Neke od ranijih tekstova koje je PlutonLogistics objavio o elektronskim lokatorima, možete pogledati OVDE.