UŠTEDE U TRANSPORTU: Smanjenje vremena rada u leru štedi i do 3.500 EUR mesečno!

Vozač je aktivni učesnik i najvažniji činilac u saobraćaju od čijeg ponašanja zavisi bezbednost svih učesnika. Stil vožnje vozača ima značajan uticaj na potrošnju goriva i oštećenje komponenti vozila. Imajući u vidu da emisije štetnih materija direktno zavise od količine goriva koju motor sagori, povećana potrošnja ima negativan uticaj na životnu sredinu. Iz tog razloga, za kompanije je veoma važno da prate način vožnje vozača i da ih motivišu da promene svoje loše navike.

U daljem tekstu predstavljeno je rešenje kompanije NTS International pod nazivom Ocena vozača. Rešenje je posebno kreirano za kompanije koje žele da na pravi način motivišu vozače da promene ponašanje u vožnji, u cilju smanjenja troškova goriva i održavanja, dužeg veka trajanja vozila uz istovremeno društveno odgovorno ponašanje u oblasti zaštite životne sredine.

NTS Ocena vozača rešenje za unapređenje stila vožnje

NTS Fleet menadžment sistem pruža kompanijama informacije o statusu vozila, performansama motora, potrošnji goriva i načinu na koji vozači upravljaju njima, odnosno parametrima njihovog stila vožnje kao što su:

 

✔ naglo kočenje,

✔ naglo skretanje,

✔ naglo ubrzanje,

✔ broj obrtaja motora veći od preporučenog,

✔ prekoračenje brzine i

✔ rad u leru.

 

 

 

 

 

Na osnovu izmerenih vrednosti parametara, odnosno negativnih događaja koje vozač načini tokom vožnje, dodeljuje mu se ocena na intervalu od 0 do 100. Ocene su podeljene u 5 jednakih grupa, kako bi menadžerima voznog parka omogućili da pravovremeno donose odluke i utvrde uzrok nastanka oštećenja na vozilima, kao i troškova održvanja i goriva.

Vozači se prema ocenama rangiraju od najboljih sa najmanje načinjenih prekršaja, do vozača koji imaju najviše prekršaja. Cilj ocenjivanja je da se nagrade dobri vozači, ali i da se motivišu svi ostali da unaprede svoj stil vožnje.

U aplikaciji je moguće pratiti ocene vozača u realnom vremenu, kao i ocene u odabranom vremenskom intervalu (dnevne, nedeljne, mesečne ocene), kako bi se ispratile promene i napredak od početka implementacije rešenja.

Svaki zabeleženi prekršaj prikazuje se na mapi, što omogućava da se na osnovu lokacije i vremenskog trenutka u kom je načinjen prekršaj detaljno analizira ocena i uvide greške.

Uštede u potrošnji goriva koje kompanije mogu ostvariti motivacijom vozača da smanje nagla kočenja i nagla ubrzanja iznose i do 10%.

Smanjite rad u leru

Imajući u vidu da ukupna potrošnja direktno zavisi od broja pređenih kilometara, njihovim smanjenjem, smanjuje se i potrošena količina goriva. Međutim treba imati u vidu da nekada najkraća ruta nije ujedno i najefikasnija, odnosno da nekada može vremenski duže trajati zbog zagušenja na saobaćajnoj mreži, a samim tim se vreme rada u leru povećava. Tokom rada u leru vozilo se ne kreće, ali isto troši određenu količinu goriva, pri čemu njegova potrošnja raste.

Uštede u potrošnji goriva koje se mogu ostvariti smanjenjem vremena rada u leru u proseku za samo 5 minuta dnevno po vozilu, grafički su predstavljene na slici levo (kliknite za bolji prikaz).

📌 Ovo je drugi u nizu tekstova u kojima ćemo u saradnji sa stručnjacima kompanije NTS International predstaviti mogućnosti za uštedu uz pomoć primene savremenih IT rešenja! Za više informacija info@nts-international.net.