22 države potpisale sporazum o stvaranju zelenih brodskih ruta

Na konferenciji COP26 u Glazgovu tokom prošle sedmice Ujedinjeno Kraljevstvo predstavilo je inicijativu za stvaranje „koridora sa nultom emisijom”, kojom je predviđeno obezbeđivanje podsticajnih ruti za operatere „zelenih plovila”. Sporazum o stvaranju novih ruta potpisale su 22 države.

Potpisnice deklaracija su se obavezale da će podržati stvaranje najmanje šest „zelenih brodskih ruta“ do 2025. godine, sa namerom da povećaju i prošire obim inicijative do 2030. godine.

Prema okvirnom sporazumu, potpisnice će se međusobno udruživati i sarađivati sa lukama, operaterima plovila i drugim pomorskim akterima na dekarbonizaciji specifične zajedničke, međunarodne pomorske rute. Zemlje potpisnice takođe se obavezuju da će tražiti načine da uspostave koridore sa nultom emisijom ugljenika u priobalnom transportu.

Deklaracija jasno navodi da ovi „zeleni koridori“ neće biti isključivi ili obavezni, a brodovima na konvencionalno gorivo biće i dalje dozvoljeno da plove na istim rutama zajedno sa brodovima sa nultim emisijama gasova.

Polovina potpisnica nalazi se u Evropi i Skandinaviji, te postoji mogućnost da se „zeleni koridori“ formiraju na kratkim morskim rutama. Među potpisnicima su i Nemačka i Japan, a i SAD, kao najveći uvoznik i izvoznik.

U okviru prvog nacrta ove inicijative po prvi put je uključen poziv državama da „ubrzaju postepenu dekarbonizaciju i ukidanje subvencija za fosilna goriva“. Kako navode iz udruženja Greenpeace, to bi mogao biti prvi dokument UN bilo koje vrste koji poziva na postepeno ukidanje uglja i popunjava ključnu prazninu u Pariskom sporazumu. Referentni sporazum o dekarbonizaciji iz 2015. nije zahtevao dekarbonizaciju svetskih snabdevanja gorivom, koje čini dve trećine globalnih emisija gasova staklene bašte.

Izvor: pomorac.hr