AUL najavljuje unapređenje Portala elektronskih prijava

Evidencija Agencije za upravljanje lukama pokazala je da je od ukupnog broja prijava, koje su pristigle, na kraju trećeg kvartala ove godine 85% stiglo elektronskim putem, odnosno preko Portala elektronskih prijava,. Takav rezultat predstavlja najveće učešće Portala od početka njegove primene.

Portal elektronskih prijava (PEP), koji je pokrenut 2016. godine, predstavlja aplikaciju za podnošenje prijava obveznika u putničkom i teretnom saobraćaju elektronskim putem i izdavanje faktura na osnovu podnetih prijava, a kreiran je kako bi se pojednostavilo svakodnevno poslovanje obveznika.

– Prednost Portala je to što je u potpunosti orijentisan ka korisnicima. Rad u aplikaciji ne zahteva informatičko iskustvo, budući da obveznici prijavu podnose kroz nekoliko jednostavnih koraka. Napravljena je jasna podela putničkog i teretnog saobraćaja te obveznik iz sveobuhvatne baze plovila, lokacija, vrste tereta unosi podatke u prijavu. Elektronski podneta prijava u realnom vremenu stiže službama Agencije na trenutnu obradu. Tim Agencije pruža stalnu podršku korisnicima u slučaju bilo kakvih pitanja o radu aplikacije – dodaje se u saopštenju AUL.

Rukovodilac Centra za opšte poslove Vladimir Pavlović ističe da se u prethodnom periodu pokazalo da PEP značajno štedi vreme i smanjuje poslovne troškove, korisnika poput materijala za štampu i slanja prijava poštom.

Imajući u vidu da svake godine beležimo rast broja korisnika koji prijave podnose elektronskim putem, Agencija će nastaviti da unapređuje funkcionalnost Portala.

– Na taj način, dodatno ćemo pospešiti ekspeditivnost i produktivnost u svakodnevnom radu, u skladu sa digitalnom agendom Vlade Srbije – zaključuje Pavlović.