Dostavljena dva pisma o namerama za operaterstvo na putničkom pristaništu u Smederevu

Agencija za upravljanje lukama dobila je dva pisma o namerama zainteresovanih potencijalnih lučkih operatera za obavljanje lučkih delatnosti na međunarodnom putničkom pristaništu u Smederevu. Javni poziv za prikupljanje pisama o namerama objavljen je 28. marta i tom prilikom Agencija je pozvala sva zainteresovana domaća i strana lica, odnosno buduće operatere, da učestvuju u ovom pozivu.

Putnički vodni saobraćaj u Srbiji beleži tendencije rasta. U 2016. broj pristajanja bio veći za oko 5% u odnosu na 2015., a broj iskrcanih putnika za oko 4% više nego 2015. godine. Procenjuje se da je prošle godine Srbiju vodnim putem posetilo oko 85000 turista.

Pokazatelji rasta broja putnika i pristajanja ukazuju na potrebu razvijanja pristanišne infrastrukture u Srbiji.

Agencija će u narednom periodu raspisati javni poziv za izbor operatera na putničkom pristaništu u Smederevu.

Pored tri postojeća putnička pristaništa u Beogradu, Novom Sadu i Donjem Milanovcu, Vlada Republike Srbije je na predlog Agencije za upravljanje lukama utvrdila lučka područja putničkih pristaništa u Zemunu, Kladovu, Sremskim Karlovcima i Smederevu.