Rekordni rezultati Luke Konstanca na početku 2023. – Promet tereta 10% veći

Luka Konstanca nastavila je i ove godine da obara rekorde kada je u pitanju promet tereta. U prvom kvartalu 2023. ukupan promet premašio je 19 miliona tona, što predstavlja rast od skoro 10% u odnosu na rezultat iz uporednog perioda prethodne godine (17,44 miliona tona).

Pomorskim transportom prevezeno je 14,5 miliona tona robe, a rečnim 4,6 miliona tona robe.

Promet žitarica u Konstanci iznosio je u prvom tromesečju 2023. godine 6,6 miliona tona, što predstavlja povećanje od 13% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Rast je zabeležen i u kategorijama uljarica, voća, sirove nafte, naftnih derivata, đubriva i ruda gvožđa.

Luka Konstanca značajan rast od 34% zabeležila je i u segmentu kontejnerskog prevoza  – sa 1,67 miliona tona tereta u prvom kvartalu 2022. na 2,24 miliona tona u istom periodu ove godine. Ukoliko posmatramo po broju kontejnerskih jedinica (TEU), rast iznosi 16,8%: sa 170.400 TEU u prvom kvartalu 2022. godine, na 199.000 TEU u istom periodu ove godine.

Pad je ubeležen uglavnom u kategorijama čvrstih mineralnih goriva, ruda i otpada obojenih metala, metalnih proizvoda, cementa, montažnih građevinskih materijala, sirovih ili prerađenih minerala i hemijskih proizvoda, navodi se u saopštenju uprave luke.