Iz brodskih tankova „isparilo“ više od 12 tona nafte

Carinici su 29. juna 2020. godine prilikom kontrole domaćeg broda na Dunavu otkrili da na njemu nedostaje više od 12 tona nafte.

Reč je o brodu Marabu, koji je prema brodskoj dokumentaciji u naše vode uplovio 19. maja 2020. godine preko CI Prahovo sa oko 80.000 litara pogonskog goriva.

Detaljnom kontrolom brodskih tankova i raspoložive dokumentacije utvrđeno je da ne postoje nikakvi dokazi o tome gde je i kada utrošeno više od 12 tona pogonskog goriva iz brodskih rezervoara.

Protiv kompanije koja je vlasnik broda, kao i zapovednika broda pokrenut je prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog izuzimanja robe ispod carinskog nadzora, saopštila je Uprava carina.