Polugodišnja analiza saobraćaja na rekama u Srbiji – Pretovareno 7,4 miliona tona tereta

Uprkos uvedenim merama i činjenici da se teretni saobraćaj zbog pandemije odvijao u posebnom režimu od kraja prvog do sredine drugog kvartala ove godine, Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci 2020. godine 7,4 miliona tona pretovarene robe, što je povećanje od 12% u odnosu isti period prošle godine.

Najčešće pretovaren teret u lukama jeste šljunak, pesak i kameni agregati, sa udelom od 22%. Na drugom mestu su žitarice – 18% dok se na trećem mestu nalazi ugalj koji je u pretovaru učestvovao sa 14,5%. Nafta i naftni derivati nalaze se na četvrtom mestu- 13,5% a rude su na petom mestu sa 10,5% udela.

Najveća razlika u količinama u odnosu na isti period 2019. godine zabeležena je kod uglja- pretovareno je 712.259 tona više, što je rezultat mera Vlade Srbije na poboljšanju energetske stabilnosti, pokazuje polugodišnja analiza saobraćaja na rekama u Srbiji.

Osim toga, na rekama u Srbiji, pretovareno je 193.360 tona više nafte i naftnih derivata u poređenju sa prošlogodišnjim drugim kvartalom. Ostvaren je i povećan obim pretovara uljarica, veštačkih đubriva i generalnih tereta, dok su žitarice približno slične prošlogodišnjim pretovarenim količinama.

Predviđanja za treći kvartal su da će, i pored dosadašnjih dobrih rezultata, globalni efekti pandemije nepovoljno uticati na količine pretovarenog tereta na rekama, saopštila je Agencija za upravljanje lukama.

Podeli na društvenim mrežama: