Pretovar tereta u srpskim lukama u porastu

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih devet meseci ove godine značajan porast obima teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Do 30. septembra 2018. pretovareno je 8,65 miliona tona robe. U odnosu na isti period prethodne godine, uočeno je povećanje od 1,75 miliona tona. Uprkos niskom vodostaju, pretovareno je 25,35% više robe nego u prošlogodišnja prva tri kvartala, navela je ta agencija u saopštenju.

Najčešće pretovarena vrsta tereta, sa najznačajnijim povećanjem, jesu šljunak, pesak i kameni agregati. Rude su na drugom mestu, zahvaljujući pojačanim aktivnostima u luci u Smederevu. Nafta i naftni derivati su treća najčešća vrsta robe, dok su žitarice su zabeležile pad u količini pretovara i nalaze se na četvrtom mestu. Skoro 72% tereta pretovareno je u proglašenim lučkim područjima, kao rezultat dosledne primene zakonske regulative i sprovođenja Akcionog plana Vlade Srbije za razvoj vodnog saobraćaja.

Prateći pokazatelje i trend rasta u teretnom saobraćaju, predviđanja Agencije su da će se do kraja godine u srpskim lukama pretovariti rekordnih 12 miliona tona tereta.