SPECIJALNI transporti: Izgradnja petrohemijske fabrike iz ugla logističara

Austrijska kompanija za specijalne transporte Felbermayr udružila je napore sa podružnicama Bau-Trans and Haeger & Schmidt, kako bi organizovala transport 100 komponenti drumom i vodnim putem do lokacije Tiszaujvaros u Mađarskoj. 

Mađarska naftna kompanija MOL u blizini ovog mesta gradi poliol postrojenje, za poluproizvode koji će se korisiti u proizvodnji plastike. Kompanija Felbermayr Transport und Hebetechnik, logistički koncept za petrohemijsku fabriku počela je da razvija pre oko tri godine. Deo komponenti do nove MOL-ove fabrike stigao je i preko Srbije!

Kako je u pitanju grinfild investicija, prvi korak bilo je planiranje potrebne infrastrukture. Ovaj deo projekta obuhvatio je izgradnju gata za pretovar teških tereta na Tisi, kao i privremeni pristupni put od oko 1.000 metara, do najbližeg javnog puta.

Različiti vangabaritni, teški tereti stizali su iz Belgije i Italije.

– Pošiljke iz Belgije, na primer, prevezala je naša podružnica Haeger & Schmidt pomoću plovila za unutrašnji saobraćaj. Ruta je organizovana preko terminala za teške terete Felbermair u Linzu u Austriji i uključivala je i skladištenje po potrebi, radi optimizacije logistike – rekao je Peter Stöttinger, generalni direktor Felbermayr Transport und Hebetechnik.

Jedna od komponenti, na primer, bila je duga približno 30 metara, prečnika 8 metara i teška 200 tona. Ona je specijalnim RO-RO plovilom za teške terete Lastdrager 30 stigla Dunavom do ušća Tise, u blizini Titela.

Drumski transport ove komponente do Tiszaujvarosa bio bi nemoguć zbog dimenzija. Zbog toga je za svaku komponentu bilo potrebno napraviti plan, prema njenim dimenzijama. One koje je bilo moguće transportovati drumom, stigle su do mađarskih dunavskih luka u Goniu i Budimpešti, nakon čega su prevezene direktno na gradilište. To je obuhvatalo oko 25 specijalnih transporta; neki od njih popdrazumevali konvoje do 5 vozila.

Iz Italije preko Rumunije

Teret koji je dolazio iz Italije prevezen je preko rumunske crnomorske luke Konstanca. Putovanje je nastavljeno preko Dunava i Tise, do pretovarnog mesta u mestu Tiszaujvaros.

Sam dolazak komponenti za petrohemijsku fabriku u privremenu luku Tiszaujvaros bio je već veliki uspeh, ali cilj još uvek nije postignut. Dva samohodna modularna transportera pobrinula su se za isporuke!

Ukupan zadatak – prevoz oko 100 teških tereta, uspešno je završen kroz Evropu za oko pet meseci. Uprkos niskom vodostaju na unutrašnjim plovnim putevima, kao i ograničenjima koja je nametnula pandemija, projekat je završen na vreme zahvaljujući predanosti svih zaposlenih i detaljnom planiranju, saopšteno je iz logističke kompanije.

– Bio je to veliki logistički izazov. Sa zaposlenima u kompaniji Bau-Trans Mađarska, koji su obezbedili specijalni drumski transport, uključujući postupak odobravanja i koordinaciju lokacije na licu mesta, kao i stručnjacima za unutrašnju plovidbu iz kompanije Haeger & Schmidt, ostvarili smo saradnju na najvišem nivou, rekao je Peter Stöttinger, generalni direktor Felbermayr Transport und Hebetechnik.

Petrohemijska fabrika trebalo bi da bude završena u narednom periodu, a uspešno realizovan logistički poduhvat približio je kompaniju MOL cilju.

Izvor: verkehr.co.at

Foto: facebook.com/felbermayr.cc