Švajcarci i zvanično bez mogućnosti kupovine Luke Rijeka

Upravni odbor Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) u četvrtak (6. jula) zvanično je odbio zahtev švajcarske kompanije Zentralschveizerische Investment Holding AG za odobrenje objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje kompanije Luka Rijeka, saopštila je Hanfa. U obrazloženju takve odluke Hanfa navodi da švajcarska kompanija, uprkos višestrukim zahtevima za pomeranje rokova, nije dostavila dokumentaciju neophodnu za postupanje po zahtevu.

Hanfa je u junu dostavila i poslednje upozorenje predstavniku kompanije, ali pošto ni tada nije bilo promene, agencija je zahtev odbila u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Navode i da Zentralschveizerische Investment Holding nije bio akcionar Luke Rijeka kada je prijava podneta 13. aprila 2023. godine.

Informacije o tome da je pomenuta švajcarska kompanija zainteresovana za riječku luku pojavile su se u martu, kada je Zentralschveizerische Investment Holding AG saopštio da planira da objavi ponudu.  Regionalni portali tada su preneli da je reč o „novoosnovanom trgovačkom društvu koje je registrovano početkom novembra 2022. godine“, kao i da je njihov osnovni kapital 100.000 franaka.

Od ovog posla, ipak, nije bilo ništa.

Češki Port Acquisitions kupio još 0,22% deonica 

U hrvatskoj luci, podsetimo, ove godine došlo je do značajnih promena u vlasničkoj strukturi, kada je u martu češki Port Acquisitions stigao do 34,42% udela, postavši najveći pojedinačni vlasnik. Kompanija Port Acquisitions, inače, osnovana je u novembru 2022. godine, a njen jedini osnivač je CE Industries, češki industrijski holding koji posluje na evropskim tržištima železničkog transporta, reciklaže sirovina i energije.

Oni su potom objavili i obavezujuću ponudu za preuzimanje preostalih akcija Luka Rijeka, ali je objavljeno da država ipak neće prodati svoj kontrolni paket. Po svemu sudeći, odluku sa vrha slediće i penzijski fondovi. Ukoliko ostanu pri toj odluci, Port Acquisitions ipak neće moći da stekne većinski udeo u Luci Rijeka.

Prema podacima Zagrebačke berze, ova kompanija je pre nekoliko dana uvećala svoj udeo sa 34,42% na 34,64% time što je otkupila manjinski deo – tačnije 0,22%, odnosno 28.985 deonica. Kako je navedeno, nakon ovog preuzimanja češki konzorcijum ima 4.669.564 deonica u Luci Rijeka. Na portalu Zagrebačke berze je objavljeno i da je za 10. jul zakazana sednica Nadzornog odbora Luke Rijeka na kojoj će se raspravljati o finansijskim izveštajima za prvi kvartal.