Da li znate šta su naročite pošiljke?

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka, kojim se propisuju posebni uslovi za prevoz naročitih pošiljaka i postupak odobravanja prevoza naročitih pošiljaka.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na prevoz naročitih pošiljaka na javnoj železničkoj infrastrukturi, infrastrukturi industrijskih železnica i infrastrukturi industrijskih koloseka.

Naročita pošiljka je svaka pošiljka (železničko vozilo sa teretom ili bez tereta) koja na određenoj železničkoj pruzi prekoračuje dozvoljeni tovarni profil i/ili najveću dozvoljenu masu po osovini i/ili najveću dozvoljenu masu po dužnom metru i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim karakteristikama ne ispunjava propisane uslove za pruge na kojima saobraća i zahteva posebne saobraćajno-tehničke uslove prevoza.

Kompletan pravilnik pročitajte OVDE