Informacije o železničkim objektima u Evropi na jednom mestu

Portal o evropskim železničkim objektima (railfacilitiesportal.eu) je aktivan, objavila je
Evropska komisija.  Portal je prilagođen korisnicima,  tržišno orijentisan i GIS-baziran, koji mapira i pruža ključne informacije o železničkim uslužnim objektima (železničke stanice, intermodalni terminali, ranžirne stanice, objekti za točenje goriva i sl.) i glavnim i sporednim putevima širom Evrope.

Takođe, European Rail Facilities Portal pruža informacije o dostupnosti železničkih usluga (npr. popravka i održavanje lokomotiva, točenje goriva, carinjenje). Omogućava korisnicima železničkih usluga i operaterima da izvrše pretragu određenih vrsta železničkih objekata ili usluga upotrebnom iscrpnih unapred definisanih kategorija koje filtriraju informacije za vas, kao što su vrste opreme, vrste utovarnih jedinica koje objekat prihvaćuje, vrste tereta, itd. Moguće je pretraživati određenu geografsku oblast koristeći alat za zumiranje mape, upisivanjem poštanskog broja, obeležavanjem objekata koji se nalaze na bilo kojem železničkom teretnom koridoru i mnogo više.

Portal je deo kontinuiranog napora Komisije da pojača železnički sektor otvaranjem tržišta transporta i podsticanjem konkurencije. Portal doprinosi stvaranju jednakih uslova na tržištu, jer omogućava jednostavan i brz pristup informacijama o železničkim objektima i železničkim uslugama. Nedostatak takvih informacija je identifikovan kao značajna prepreka efikasnom planiranju železničkih usluga, posebno prekograničnih usluga transporta robe.

Operateri železničkih objekata mogu da se registruju besplatno i postave opis svojih objekata i usluga koje oni pružaju.

Konzorcijum koji čine HaCon, IBS, SGKV, Triona, UIC i UIRR, izabran je od strane DG MOVE kako bi napravio takav portal i razradio strategije upravljanja za njegov budući rad. Portal železničkih objekata ponudiće operaterima uslužnih objekata prikladnu priliku da objave informacije o svojim objektima kako bi se uskladili sa relevantnim propisima EU i promovisali svoje objekte i usluge.

Istovremeno, brodari, železnički operateri i druga logistička preduzeća u železničkom saobraćaju dobiće jedan izvor informacija koji će im omogućiti da identifikuju relevantne objekte za planiranje i optimizaciju njihovih transportnih lanaca.