Lazar Mosurović ostaje na mestu v.d. direktora Direkcije za železnice

Lazar Mosurović ponovo je imenovan na mesto vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice, na period tri meseca, počev od 23. januara 2021.

Vlada Srbije donela je ovo rešenje na sednici u četvrtak, 21. januara, a dokument je objavljen u Službenom glasniku broj 5/2021.