Objavljeni rezultati Infrastrukture železnice za 2021. – Poslovna dobit i ukupan gubitak

Infrastruktura železnice Srbije objavila je finansijske rezultate za prethodnu godinu, te saopštila da je gubitak od oko 3,4 milijardi dinara “rezultat obračunskih kategorija”, budući da je u 2021. ostvarena poslovna dobit.

Kako se navodi, po završnom računu za 2021. godinu ostvaren je dobitak iz poslovanja od oko 4,2 milijarde dinara, što je u odnosu na 2020. godinu 20,5% više. Poslovni prihodi u prethodnoj godini iznosili su 13,3 milijarde dinara, dok su poslovni rashodi (bez obračunskih kategorija) iznosili 9,1 milijardi dinara.

– U ukupne prihode i rashode ubrajaju se obračunske kategorije i drugi neizbežni troškovi, koje ne spadaju u domen poslovanja i na koje se ne može uticati poslovodnim odlukama, ali su neizbežan deo godišnjeg finansijskog izveštaja i direktno utiču na postignute rezultate.

Ukoliko bi se ukupni prihodi računali bez obračunskih kategorija iznosili bi oko 14,2 milijardi dinara, dok bi ukupni rashodi bez obračunskih kategorija iznosili oko 12,7 milijardi dinara, što znači da bi Infrastruktura železnice Srbije ostvarila neto dobitak bez obračunskih kategorija u visini od oko 1,5 milijardi dinara. Međutim, ukupni prihodi i rashodi uključujući i obračunske kategorije pokazuju nešto drugačije rezultate – navode u Infrastrukturi.

Tako je zajedno sa obračunskim kategorijama Infrastruktura železnice Srbije zabeležila u 2021. godini ukupan prihod od oko 14,8 milijardi dinara. Obračunske kategorije koje su uticale na povećanje prihoda su, pored ostalog, pozitivne kursne razlike i odloženi poreski prihodi perioda.

Sa druge strane, u finansijskom izveštaju Infrastrukture železnice Srbije za 2021. godinu obračunske kategorije iskazane su u ukupnom iznosu od oko 5,4 milijardi dinara. Od toga, troškovi amortizacije iznose čak oko 3,8 milijardi dinara, obračun dugoročnih rezervisanja za sudske sporove iznosi oko 633,7 miliona dinara, troškovi obezvređenja zaliha iznose oko 110,8 miliona dinara, troškovi umanjenja vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i investicija u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 36 iznosi oko 562,8 miliona dinara, dok je samo na negativnim kursnim razlikama kompanija uknjižila trošak od čak 326 miliona dinara. Kada se tome dodaju takođe neizbežni finansijski troškovi, počev od demontaže stare železničke infrastrukture, pa do troškova sudskih sporova i taksi, dolazi se do ukupnih rashoda Infrastrukture železnice Srbije u 2021. godini od oko 18,2 milijardi dinara, navodi se u saopštenju.

To znači da je Infrastruktura železnice Srbije u 2021. godini ostvarila gubitak od oko 3,4 milijarde dinara.

Na ukupne rashode sa obračunskim kategorijama, a samim tim i na zabeleženi finansijski gubitak u 2021. godini, uticalo je nekoliko poslovnih aktivnosti iz prethodnog perioda, koje su sada knjigovodstveno „knjižene“ u poslovnim knjigama Infrastrukture, pojašnjavaju.

Na gubitak uticali rashodi iz prethodnih godina

Tako su ukupni rashodi, a samim tim i gubitak, uvećani zbog demontaže stare železničke infrastrukture iz ranijih godina za čak oko 1,6 milijardi dinara. Na ime korekcije knjiženja eksproprijacije rashodi i gubitak uvećani su za oko 493 miliona dinara, a za naknadni obračun amortizacije za staničnu zgradu Beograd Centar u Prokopu povećani su još za 201 milion dinara. Samo po osnovu korekcije cene koštanja radova u sopstvenoj režiji gubitak je povećan za 6 i po miliona dinara, dok je na ime knjigovodstvene „materijalno beznačajne greške“ taj iznos uvećan još za oko 98,6 miliona dinara, navodi se.

– Iz ovoga se jasno vidi da je reč o knjigovodstvenim i obračunskim kategorijama, u skladu sa međunarodnim standardima, koje se odnose na prethodno poslovanje železnice i na koje se nikakvim poslovnim delovanjem ili odlukama nije moglo uticati – tvrde u ovom preduzeću.

Pozitivan uticaj na poslovne rezultate 

Na pozitivne poslovne rezultate u 2021. godini uticao je prenos investicije za projekat Beograd Centar u Prokopu sa Železnica Srbije a.d. na Infrastrukturu železnice Srbije. Reč je o radovima na Fazi 1 i Međufazi investicionog projekta u železničkoj stanici Beograd Centar u Prokopu, na kojem su do sada investitorska prava obavljale Železnice Srbije a.d. Nakon odgovarajućih odluka, stekli su se uslovi da Infrastruktura železnice Srbije aktivira završene objekte u Prokopu u svojim poslovnim knjigama, čija je ukupna investiciona vrednost oko 1,9 milijardi dinara.

Takođe, na finansijski rezultat u 2021. godini pozitivno su uticali i građevinski radovi koje je kompanija izvela u sopstvenoj režili u okviru obnove pruga u Srbiji, u skladu sa odlukama organa upravljanja, navodi se u saopštenju.

Bilans stanja možete pogledati OVDE.

Bilans uspeha možete pogledati OVDE.