Ruska merna kola na srpskim prugama: „Sever“ snimio više od 1.000 kilometara

Nova merna kola Infrastrukture železnica Srbije, koja je proizvela ruska kompanija Tvema, tokom dosadašnjih probnih ispitivanja na srpskim prugama u prethodna četiri meseca prešla su uspešno više od hiljadu kilometara, mereći geometriju na kolosecima, kao i profil šina sa video snimanjem koloseka.

Tokom probnog perioda ispituju se sve karakteristike ovog za naše prilike, jedinstvenog vozila za kontrolu koloseka, kao što su brzina, kočenje i ponašanja mernih kola na srpskim prugama. Šinsko vozilo tipa „Sever 1435“, snima i prati tehničke parametre železničkog koloseka, da bi se na osnovu dobijenih informacija konstatovalo stanje pruge i utvrdili svi drugi elementi od značaja za održavanje koloseka.

Ugovorna vrednost ovih mernih kola je oko 2,2 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Nova merna kola duga su 25 metara i poseduju tri merna sistema – inercijalni beskontaktni sistem za merenje geometrije koloseka po standardu EN 13848, zatim sistem za merenje profila šina, kao i sistem za video nadzor.

Osim toga, postoji i mogućnost ugradnje većeg broja dodatnih funkcija.

Ovo je prvi put nakon četiri decenije da je Infrastruktura železnica Srbije nabavila merna kola, za potrebe merenja geometrije koloseka i tehnički nadzor nad srpskim prugama. Preduzeće je, kako se navodi u saopštenju Infraž, dosada imalo samo jedna merna kola, nabavljena pre punih 40 godina, sa prevaziđenom tehnologijom merenja i sa skromnim tehničkim mogućnostima.

Foto: infrazs.rs

Dosada su završene obaveze proizvođača oko obuke operatera i mašinovođa, a uspešno je završeno i testiranje mernih kola. Tokom probnih ispitivanja „Sever 1435“ korišćen je na barskoj pruzi do Valjeva, na trasi Beograd- Šid, Beograd- Niš, zatim Niš- Zaječar, Senta – Subotica, kao i na deonici od Beograda preko Pančeva do Tomaševca, Orlovata i Kikinde. Tokom protekle sedmice prošao je i kroz nekoliko beogradskih tunela, kako bi utvrdio stanje šina i geometrije koloseka.

Stručnjaci Mašinskog fakulteta u Beogradu rade na dinamičkom i statičkom ispitivanju mernih kola, a svi dosadašnji rezultati, kao i rad na terenu dali su najviše ocene.

Vozilo je opremljeno najsavremenijim beskontaktnim sistemom merenja geometrije koloseka, koji omogućava vršenje pregleda velikom brzinom. Inovativni softver Integral omogućava pregled u realnom vremenu sa mogućnošću analize podataka.

„Sever 1435“ uspešno je okončao i merenje geometrije na novoizgrađenoj trasi pruge za velike brzine od Beograd Centra do Stare Pazove, na kojoj radove izvode kineske kompanije. To dodatno ukazuje da će ona imati veliki značaj i za verifikaciju radova i prijem novoizgrađenih pruga po najvišim evropskim standardima.

Ruska kompanija Tvema je svetski lider u proizvodnji i primeni sistema za dijagnozu železničke infrastrukture, a do sada je ostvarila saradnju na tržištima 38 zemalja na pet kontinenata.

Izvor/foto: infrazs.rs