EIB odobrila 1,1 mlrd EUR za prugu Beograd-Niš – Važan korak za širenje TEN-T mreže na Balkanu

Evropska investiciona banka (EIB) odobrila je budžet od 1,1 mlrd EUR za modernizaciju železničke pruge Beograd-Niš.

Upravni odbor EIB odobrio je 17. novembra ukupno 10,9 milijardi evra novog finansiranja za projekte u različitim segmentima (čista energija, zaštita životne sredine, mobilnost itd.). Od tog iznosa, 3,4 milijarde evra namenjeno je za unapređenje održivog transporta, a jedan od projekata je i modernizacija 230 kilometara pruge Beograd-Niš, precizira se na sajtu EIB. 

Investicija će doprineti proširenju osnovne TEN-T mreže u Srbiji (Koridor Orijent-Istočni Mediteran) i podstaći železnički saobraćaj u regionu, čineći ga vitalnim prolazom za Jugoistočnu i Centralnu Evropu.  Radovi će podrazumevati značajne izmene na trasi pruga, udvostručavanje železničkih koloseka na pojedinim deonicama…

Evropska investiciona banka je samo jedan od učesnika u ovom višedimenzionalnom projektu, budući da će finansijski doprinos dati i Evropska banka za obnovu i razvoj, Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) i Vlada Srbije, podseća specijalizovani portal railfreight.com. 

Prema projekcijama EIB, očekuje se da će u prvoj godini projekat doneti benefite za više od 2,3 miliona putnika, te da će podržati transport 9,4 miliona tona tereta, što će takođe omogućiti postepeni prelazak na železnicu, kao efikasniji i ekološki prihvatljiviji vid transporta.

Kao što je već pomenuto, projekat modernizacije će podrazumevati različite vrste nadogradnje. Neki delovi linije će morati da se „značajno“ modifikuju, što znači da će delovi morati da se uklone i ponovo stave u odgovarajući položaj. Pored toga, u nekim delovima, uključene strane imaju za cilj da udvostruče koloseke kako bi obezbedile više prostora za putovanja u oba smera.

Najviše dostupnih informacija odnosi se na deonicu pruge Stalać-Đunis, koja će dobiti drugi par koloseka, a radovi će optimizovati ograničenja brzine vozova do 160 kilometara na sat. Preostali radovi biće usmereni na nadogradnju postojeće linije uz elektrifikaciju i druga poboljšanja, piše railfreight.com.

Skoro 2 milijarde evropskih banaka na raspolaganju

EIB neće biti jedina finansijska institucija koja obezbeđuje budžet za ovu investiciju. Između ostalog, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) će Srbiji dati kredit od 500 miliona evra za unapređenje infrastrukture između Beograda i Niša.

Investicije EIB i EBRD će tako ukupno iznositi 1,6 milijardi evra. Prema podacima EIB-a, ukupna procenjena potrebna investicija za obnovu linije Beograd-Niš je oko 2,8 milijardi evra.

Railfreight.com podeseća da, osim što evropske institucije ulivaju novac u srpsko transportno tržište, svoj udeo u investicijama ima i Kina – i to kada je reč o pruzi Beograd-Budimpešta, koja je od vitalnog značaja na Novom putu svile.

Razumljivo, sa toliko različitih investicija koje se odvijaju, neće proći mnogo vremena dok Srbija ne dobije potpuno operativnu, modernu železničku liniju, koja će spojiti Mađarsku na severu i Grčku na jugu, dodaje se.

Takva linija ne samo da će olakšati širenje TEN-T mreže na Zapadnom Balkanu, već će rekonfigurisati i značaj Balkana u evroazijskom lancu snabdevanja.